Pokud jste právě nastoupili do nového zaměstnání standardně vám u běžných pozic začíná 3měsíční zkušební lhůta, během které se poznáváte se spolupracovníky, nadřízenými a firmou obecně. Stejně tak opačně firma poznává, zda se na danou pracovní pozici hodíte či nikoliv. Zkušební doba zkrátka slouží ke vzájemnému poznání obou stran. Během této doby může dojít k okamžitému ukončení pracovního vztahu z obou stran bez udání důvodů. Jak je to ale s dovolenou během těchto 3 měsíců?

Zákon nijak čerpání dovolené během zkušební doby nezakazuje

Není nijak protizákonné čerpat dovolenou již během tříměsíční zkušební doby. Během zkušební doby však platí, jak už bylo řečeno výše, že slouží ke vzájemnému poznání zaměstnance a zaměstnavatele. Není tedy běžnou praxí, aby zaměstnanec čerpal dovolenou již během zkušební doby.

Zákoník práce se tedy čerpání dovolené během zkušební doby nijak zvlášť nevěnuje. To by mohla být pro zaměstnance dobrá zpráva. Co si však budeme povídat, pokud po odpracovaných dvou týdnech přijdete z čista jasna za zaměstnavatelem, že potřebujete čerpat dovolenou, kdovíjak pozitivní světlo to na vás vrhat nebude. Povětšinou se očekává, že tříměsíční pracovní dobu absolvujete celou. Základem každého fungujícího vztahu, a toho pracovního nevyjímaje, je však komunikace. Pokud tedy zaměstnavatele připravíte na budoucí situaci už na pohovoru, ani čerpání dovolené během zkušební doby nebývá problém.

Řešení závisí na domluvě se zaměstnavatelem

Ze zákona máte jako zaměstnanec nárok na 4 týdny dovolené a běžnou praxi se v současnosti stává, že vám zaměstnavatel jako benefit nabízí týden navíc. To znamená, že vám za každý odpracovaný měsíc vzniká nárok na 2-2,5 dne dovolené.

Jak jsme psali o pár řádků výše, dovolená ve zkušební době není nic standardního. Pokud se však skutečně potřebujete na pár dní během zkušební doby z neodkladných důvodů uvolnit ze zaměstnání, cesta existuje. Obvykle je možná se zaměstnavatelem domluva. Dovolí vám vyčerpat pár dní dovolené už v období zkoušení s tím, že podepíšete dohodu o tom, že pokud skončíte sami nebo vás vyhodí, pak budete muset peníze obdržené za dovolenou vrátit zpátky. Jedná se o případ, kdy jste vyčerpali dovolené více, než na kolik vám za dobu zaměstnání ve zkušební době vznikl nárok.

Jednodušeji je to pochopitelné na příkladu. Pokud například během prvního měsíce vyčerpáte 5 dní dovolené a pracovní poměr bude po měsíci ukončen, budete muset zaměstnavateli vrátit peníze za 2,5 dne dovolené, neboť vám po dobu jednoho měsíce vznikl nárok pouze na 2,5 dne namísto 5.

Víte-li už během příjímacího řízení, že budete během zkušební doby absentovat více, rozhodně je dobré o této skutečnosti budoucího zaměstnavatele informovat (máte už například zaplacený zájezd na dovolenou). Může to sice snížit vaše šance na přijetí, je to však rozumnější postoj. Pokud tuto skutečnost zamlčíte, zaměstnavatel nemá povinnost vás během zkušební doby uvolnit z práce a běžně se tomu tak neděje. Nakonec tedy budete muset stejně dovolenou oželet nebo skončit v zaměstnání na vlastní žádost, abyste o již zaplacenou dovolenou nepřišli.

Komunikovat narovinu se vyplatí

Máte-li skutečně v příštích třech měsících naplánovanou dovolenou, svatby, státní závěrečné zkoušky apod. vyplatí se o této skutečnosti ihned zaměstnavatele informovat. Upřímné jednání je naopak oceňováno, a pokud o vás má skutečně zaměstnavatel zájem, pak to většinou nebývá problém. Naopak je oceněna vaše upřímnost a jednání na rovinu. Přeci jenom je lepší všechno říct a začínat s čistým štítem. Předejdete tak možnému oboustrannému zklamání.

Čtěte také:

5/5 - (3 hlasy)