Začínáte nový život v novém městě? Rozhodli jste se přestěhovat a nyní si zde chcete zřídit také trvalé bydliště?

Co všechno to bude obnášet? Na jaké všechny úřady se budete muset obrátit a jaké doklady nesmíte v souvislosti se změnou trvalého bydliště zapomenout vyměnit? Odpovědi na všechny tyto otázky najdete právě zde.

Změna trvalého bydliště v roce 2023

V prvé řadě je potřeba mít v ruce doklad, který vás opravňuje k užívání dané nemovitosti jakožto místa vašeho nového trvalého bydliště. Může to být kupní smlouva, nájemní smlouva, nebo také souhlas majitele s trvalým pobytem. Pokud jste v nájmu, ale nemáte souhlas majitele s trvalým pobytem, bohužel si zde trvalé bydliště zřídit nebudete moct.

V případě, že tento doklad máte, můžete se vydat na nový, místně příslušný obecní úřad, případně úřad městské části nebo městského obvodu, pod který budete od teď spadat. Zde vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předložíte zároveň i výše zmíněný doklad. A v neposlední řadě zaplatíte také na daném úřadu správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti do 15 let tento správní poplatek neplatí.

Výměna dokladů

Se změnou trvalého bydliště ovšem bude souviset ještě jeden, neméně důležitý úřední krok, a to výměna vašich dokladů.

1. Občanský průkaz

Tím nejdůležitějším je občanský průkaz. U něj vám bude ještě na úřadě přestřihnut roh. Zároveň dostanete žlutý lístek Potvrzení o změně trvalého pobytu, který vám teď několik dnů, dokud nezískáte nový občanský průkaz, poslouží jako náhradní doklad totožnosti.

Ale nebojte, nemusíte okamžitě letět vyměnit si občanský průkaz. Podle zákona máte na podání žádosti o novou občanku 15 pracovních dnů. Udělat to navíc můžete na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností.

Po podání žádosti o nový občanský průkaz počkáte zhruba 30 dnů, než vám jej vydají. Většinou to ale bývá rychlejší.

2. Registr vozidel

Vlastníte auto? Pak budete muset změnu trvalého bydliště nahlásit také registru vozidel. Získáte nový malý techničák a do toho velkého vám budou doplněny nové údaje. Opět se to neobejde bez správního poplatku, a to ve výši 50 Kč. V tomto případě máte na nahlášení 10 pracovních dnů, takže s nahlášením neotálejte.

Naopak nebudete muset se změnou trvalého bydliště měnit svůj řidičský průkaz. I kdyby jste jej totiž měli vydaný ještě před rokem 2018, kde je uvedena adresa trvalého bydliště, tak jej měnit nemusíte. Do konce jeho platnosti jej budete normálně používat a až při jeho výměně změnu uvedete.

3. Zdravotní pojišťovna

Třetím důležitým místem, kde musíte nahlásit změnu trvalého bydliště, je zdravotní pojišťovna. Zde máte povinnost nahlásit změnu do 30 dnů.

4. Správa sociálního zabezpečení

Pokud pobíráte důchod, bude potřeba nahlásit změnu trvalého bydliště také na Správě sociálního zabezpečení.

5. Živnostenský úřad

Jestliže společně se změnou adresy trvalého bydliště měníte také sídlo podnikání, je potřeba tuto změnu nahlásit i na živnostenském úřadě. Opět na to máte lhůtu 15 dnů. Udělat to ale můžete na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice, nemusí to být pouze místně příslušný. Za změnu zaplatíte poplatek ve výši 100 Kč.

6. Úřad práce

Také Úřad práce může být vaší další zastávkou, a to v případě, že jste vedení v evidenci Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. V takovou chvíli musíte změnu nahlásit do 8 dnů.

Kde je ještě potřeba nahlásit změnu trvalého bydliště?

To byly tedy ty nejdůležitější úřady a instituce, kde změnu trvalého bydliště musíte co nejdříve nahlásit.

Dále už to bude pouze váš zaměstnavatel, vaše banka, případně pojišťovna, telefonní operátor, nebo televizní společnost, či věřitelé. Nezapomeňte ale ani na svého lékaře, dodavatele energií, školu, poštu v případě SIPO a dalších dodavatelů. Ti všichni by měli vědět, že jste změnili své místo trvalého bydliště.

Naopak si ale nemusíte žádat o nový cestovní pas.

Nebojte, zdá se to jako hodně kroků a spoustu lítání po úřadech, ale vy to v pohodě zvládnete. Stačí si udělat plán komu a kdy změnu nahlásíte.

5/5 - (4 hlasy)