1. Uzavření pojistné smlouvy

Pojistnou smlouvu můžete uzavřít několika způsoby. Tím nejznámějším je nejspíše návštěva pobočky dané pojišťovny, kde si ji můžete uzavřít přímo na přepážce. Tento způsob má jednu nevýhodu: pokud jste nestrávili dny a hodiny propočítáváním jednotlivých variant u velkého množství pojišťoven, které se na trhu vyskytují, tak nemáte jistotu, že to, co Vám v pojišťovně nabídnou, je pro Vás skutečně výhodné, a že to obsahuje vše, co doopravdy potřebujete (často se zapomíná na denní odškodné, a přitom je to jedno z nejdůležitějších připojištění vůbec). Na druhou stranu vše uzavřete na místě, v danou chvíli.

Dá se ale uzavřít i u finančního poradce. Ten za Vámi buď přijde domů, nebo si můžete domluvit i jiné místo schůzky. Výhodou finančního poradce je, že si s Vámi pohovoří, zjistí Vaše potřeby a finanční situaci a může tomu přizpůsobit výběr pojistného produktu, a to vše zdarma a nezávazně. Zjistí podmínky u jednotlivých společností a dá Vám na výběr z několika možností, přičemž Vám může doporučit produkt, který je podle něj nejvýhodnější. Samozřejmě i zde je nutné se mít na pozoru. Čím dražší pojistná smlouva je (tedy čím více platíte), tím vyšší provizi finanční poradce má. Můžete se tak setkat s podvodníky, kteří pro sebe chtějí získat co nejvyšší provize a na klientech jim nezáleží. Před konzultací s poradcem se tedy doporučuje zjistit si o něm co nejvíce, poptat se lidí, kteří už u něj byli na jejich zkušenosti či si jej vyhledat na internetu. Pojistnou smlouvu s ním neuzavírejte hned na první schůzce, ale vezměte si návrhy domů a vše si pořádně promyslete. Na další schůzce můžete vše znovu prodiskutovat a posléze smlouvu případně uzavřít.

2. Jak uhradit pojistné

Pojistné můžete uhradit několika způsoby. Tím nejjednodušším je platební příkaz, který podáte buď ve Vaší bance, nebo přes internetové bankovnictví. Údaje k platbě bývají na konci smlouvy: pokud tam nejsou, předá Vám je buď Váš finanční poradce, nebo Vám je dají na přepážce dané pojišťovny. Zároveň by Vám měly domů dorazit společně s potvrzením o uzavření pojistné smlouvy. Platební příkaz je vhodný především proto, že si můžete nastavittrvalý příkaz a nemusíte na platbu pojistného myslet každý měsíc. Další možností je platba na poště složenkou typu A. A konečně, pojistné se dá zaplatit i na pobočce pojišťovny, přímo na její pokladně. Variabilním symbolem je zpravidla číslo Vaší smlouvy.

3. Nahlášení pojistné události

Než budete pojišťovnu žádat o proplacení pobytu v nemocnici, denního odškodného či jiných připojištění, ověřte si (sami či u svého finančního poradce), že daná připojištění skutečně v pojistné smlouvě máte. Pokud jste si jistí, že ano, máte několik možností, jak pojistnou událost nahlásit. Buď si zajdete osobně na pobočku, kde se Vás na vše detailně poptají, nebo za svýmfinančním poradcem, se kterým také vše při vyplňování formuláře o pojistné události proberete. Ten Vám také může poradit, jak vše řádně zformulovat. Další možností jetelefonické nahlášení a nahlášení s pomocí internetového formuláře. Po nahlášení Vás bude kontaktovat likvidátor pojistných událostí, který Vás bude informovat o dalším postupu.

Pozor: vždy do formuláře uveďte pravdivé kontaktní údaje, aby Vás pojišťovna a likvidátor mohli kontaktovat. Také uveďte číslo účtu, případně adresu, na kterou Vám má být zasláno pojistné plnění.

Vždy, když se Vám přihodí nějaký úraz, či pokud onemocníte, tak navštivte lékaře. Zejména, pokud je takový, že Vás jakkoliv omezuje při výkonu zaměstnání. Každá pojišťovna má trochu jinou karenční, tedy čekací lhůtu na vyplacení pojistného (je stanoven minimální počet dní, po které musíte být nemocní/mít úraz), ale pokud ji dosáhnete, začnete mít nárok na pojistné plnění. K tomu ale potřebujete právě potvrzení od lékaře. Bez něj nemáte na peníze od pojišťovny nárok. Je tedy lepší jít hned první den potíží, než návštěvu u lékaře zbytečně odkládat.

Aby se k vám vaše peníze v případě krátkodobého léčení (např. zlomenina, chřipka apod.) dostaly co nejdřív, nahlaste své pojišťovně pojistnou událost co nejdříve po ukončení léčení. Doba od vzniku pojistné události do jejího nahlášení nesmí přesáhnout promlčecí lhůtu. Ta se u jednotlivých rizik liší podle toho, kdy jste pojištění uzavírali, ale většinou se jedná o cca 3 roky: čím dříve ovšem událost nahlásíte, tím dříve peníze dostanete. Výplata je v tomto případějednorázová.

Pokud se jedná o nemoc dlouhodobějšího rázu (vážná nemoc, úraz s trvalými následky), tak pojistnou událost nahlaste ihned a nečekejte na ukončení Vaší léčby. Peníze tak můžete dostat v několika splátkách již v průběhu Vaší nemoci.

Pojistné plnění, tedy kolik od pojišťovny dostanete zaplaceno, je vypočítáváno likvidátorempojistných událostí dle tabulek a sazeb. Veškerá šetření pojišťovnou musí být ukončena do tří měsíců ode dne, kdy pojišťovna obdržela všechny potřebné dokumenty.

4. Výpověď pojistné smlouvy

Může se stát, že Vám již Vaše pojistka nebude vyhovovat. V tom případě se spojte se svýmfinančním poradcem (či si zajděte na pobočku pojišťovny) a promluvte si s ním o tom, co přesně Vám nevyhovuje, ve většině případů se pojistka dá změnit, a to jak částky, tak jednotlivá připojištění. Pojistku impulsivně nerušte, mohlo by se Vám stát, že tím přijdete o své po dobu existence pojistné smlouvy vkládané peníze. Navíc nově uzavřená smlouva by mohla být mnohem dražší než Vaše stará smlouva. To souvisí jak se sazbami, tak s věkem: s narůstajícím věkem jsou pojistky zpravidla dražší.

Výpověď pojistné smlouvy můžete podat buď ústně na pobočce dané pojišťovny, nebo přes svého finančního poradce. Výpovědní lhůta činí v průměru dva měsíce. To znamená, že ve chvíli, kdy se rozhodnete pojistku zrušit, tak Vám bude fungovat další dva měsíce. Tyto dva měsíce ji také stále musíte platit. Dobrou zprávou je, že když se Vám ve výpovědní lhůtě cokoliv přihodí, pojišťovna Vám pojistné plnění vyplatí, jako kdyby pojistka vypovězená nebyla.

V případě, že jste smlouvu zrušili v prvních dvou letech, není Vám z běžného pojistného, které jste platili pravidelně každý měsíc, vyplaceno nic. Pokud máte pojistku uzavřenou déle než dva roky, obdržíte na svůj účet či adresu tzv. odkupné. Je to částka, která se Vám za dobu trvání pojistné smlouvy nastřádala z Vámi zaplaceného pojistného. Čím déle pojistka trvala, tím vyšší odkupné je.

Ohodnoťte tento článek