Věděli jste, že personalista ve firmě věnujete jednomu životopisu necelých 20 sekund? Takové množství času tedy máte na to, abyste ho zaujali. Pokud tedy hledáte novou práci, vyplatí se věnovat životopisu dostatečnou pozornost, aby byl perfektní po všech stránkách.

Životopis tedy zpracujte nejen s ohledem na své znalosti a zkušenosti, ale také by měl mít kvalitní estetickou úpravou, aby byl ostatním životopisům roven, nebo ještě lépe – vyčníval mezi nimi. Máme pro vás několik cenných rad, s nimiž si zajistíte bezchybný životopis.

Rozsah životopisu

Zatímco dříve byly populární životopisy složené z vět a souvětí, dnes se využívají spíše životopisy psané v bodech, které vždy uvozuje nadpis dané kategorie. K takovému životopisu se pak obvykle ještě dodává motivační dopis a ten již podrobněji popisuje, proč máte o danou práci zájem nebo proč jste na tuto pozici ideální.

Životopisem byste neměli přesáhnout dvě A4. Pište do něj o svém vzdělání a o pracovních zkušenostech, které by vždy měly být relevantní pro pozici, na níž se hlásíte. Když máte pracovních zkušeností méně, můžete ale uvést i všechny pozice, na kterých jste dosud pracovali. Co se týká vzdělání, tak do životopisu se neuvádí základní škola a nemusíte psát ani střední školu, pokud máte vystudovaných například několik vysokých škol.

Vyvarujte se stylistických i gramatických chyb

Pro chyby v životopise není místo. Pokud vy sami nevládnete dokonalou češtinou, nechte někoho ze svých známých, aby vám životopis zkontroloval. Kromě pravopisných chyb byste se měli vyhnout i stylistickým nebo věcným chybám. Nedoporučujeme využívat ani hovorové výrazy, mnohem lépe zde působí spisovná čeština až odborná terminologie. Jelikož je životopis spíše stručného charakteru, můžete v něm používat i různé oborové zkratky.

Váš životopis by tak měl být opravdu přehledný a dokonale upravený či strukturovaný. Jedině tak máte šanci, že s ním vzbudíte v budoucím zaměstnání úspěch. Bohužel ani kvalitní životopis není známkou toho, že jste pro danou pozici ten nejlepší člověk, jelikož s vámi nakonec beztak proběhne i přijímací řízení, kde budete muset potvrdit vše, co v životopisu uvádíte. To znamená, nikdy na těchto řádcích nelžete.

Do životopisu jen pravdivé informace

Nevymýšlejte si proto informace o vzdělání, pracovních zkušenostech ani o svých povahových vlastnostech, které se rovněž do životopisu uvádějí. Vzdělání a pracovní zkušenosti jsou snadno ověřitelné. Není výjimkou, když personalisté volají do minulých zaměstnání, aby se sami přeptali na pracovníka, kterého se chystají přijmout.

Zjistí si tak názor minulého zaměstnavatele, který je pro ně velmi důležitý. Proto se nevyplatí ze žádné práce odcházet po zlém, ale vždy se pokusit se zaměstnavatelem domluvit. Pokud uvedete pouze pravdivé informace, tak budete působit mnohem seriózněji než ti žadatelé, kteří v životopise lžou nebo neuvádějí konkrétní informace.

Životopis nikdy nepište univerzálně, ale vždy se ho snažte přizpůsobit na míru dané firmě a pracovní pozici. Vzory pro jeho vypracování naleznete na internetu. Prostudujte si jich několik – jedině tak dosáhnete té nejlepší formy. Životopis vždy posílejte ve formátu .pdf, nikoliv v .doc. Můžete ho doplnit také svou fotografií. Jsou totiž pozice, na kterých je i samotná vizáž důležité a kde vás tedy může posunout mezi přední žadatele.

Ohodnoťte tento článek