Je vaše finanční situace tak špatná, že jste začali uvažovat o vyhlášení osobního bankrotu? Podívejte se, jaké všechny podmínky je nutné splnit v případě, že chcete tento bankrot vyhlásit. Obecně je podmínky vhodné splnit, jelikož pokud je nesplníte, dáte si s vypracováním návrhu zbytečnou práci, jelikož insolvenční soud ho může zavrhnout. Je potřeba splnit nejen informace ve faktické rovině, ale také do návrhu uvést všechny jeho nedílné náležitosti.

Proces osobního bankrotu

Osobní bankrot se jinak označuje také jako oddlužení. Oba termíny jsou vzájemně zaměnitelné a dají se tak používat současně. Jestliže chcete vyhlásit osobní bankrot, budete muset nejprve podat návrh na povolení oddlužení a spolu s ním návrh na zahájení insolvenčního řízení. Tento návrh za vás nemůže podat nikdo jiný. Vždy jej podává dlužník sám osobně.

Samozřejmě může být při splnění specifických podmínek zahájena insolvence i na návrh věřitele, dlužník pak žádá o povolení do 30 dnů od doručení tohoto návrhu na insolvenční soud, resp. krajský soud. Insolvenční řízení vede k rozhodnutí o osobním bakrotu a jeho řešení, resp. oddlužení. Běžně se tak zpeněží majetek a začne se plnit splátkový kalendář. Lze použít i příjem dlužníka, který je však většinou jen minimální. Na pokrytí dluhů ale může stačit.

Musíte mít alespoň na 30 % pohledávek věřitelů

Aby bylo možné insolvenci vůbec provést, tak musíte být schopni uspokojit alespoň 30 % ze všech svých závazků. Pokud tolik peněz či jiného majetku, vhodného k prodeji, nemáte, můžete se zkusit domluvit se svými věřiteli, jestli jim nebude stačit plnění na menší částku. Tito věřitelé musí být alespoň dva.

Pokud tedy dlužíte peníze pouze jednomu člověku, tak osobní bankrot nevyhlásíte. Při vyhlášení stačí vyplnit předepsaný formulář. Ten vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČR a je velmi přehledný, takže byste zde na nic neměli zapomenout. Dbejte především na to, abyste označili, že se zároveň jedná o insolvenční návrh. V této oblasti doporučujeme se poradit se specialistou.

Přečtěte si jaké jsou plánované změny v osobních bankrotech 2017…

Povinné náležitosti při vyhlášení osobního bankrotu

Návrh na povolení oddlužení má několik povinných náležitostí. Nezapomeňte proto:

  • označit soud, kterému návrh adresujete,
  • vyplnit údaje o své osobě,
  • uvést přesné datum a podepsat se,
  • napsat osoby, které jsou za vás oprávněné jednat,
  • vyplnit očekávané příjmy během příštích 5 let,
  • uvést své příjmy za předchozí 3 roky.

Minulé a budoucí příjmy jsou zde velmi důležitou položkou, jelikož si soud tak může udělat jasnou představu o vaší finanční situaci.

Důležité je dosáhnout platební neschopnosti

Osobní bankrot můžete vyhlásit jenom v případě, že jste v platební neschopni nebo vás platební neschopnost ohrožuje. Splníte ji, pokud nebudete hradit své podstatné peněžité závazky, prodlení s platbou bude alespoň tři měsíce nebo výkon rozhodnutí či exekuce nevedou k uspokojení některého ze splatných peněžitých závazků.

Nemusíte splnit všechny tyto podmínky. Dosáhnete-li pouze na jednu, můžete podat návrh na osobní bankrot zdarma. Ten zároveň musí splňovat poctivý závěr. Jestliže jste insolvenční řízení podstoupili v předchozích 5 letech nebo během této doby spáchali trestný čin majetkové či hospodářské povahy, může být být problém.

5/5 - (1 hlas)