Peer-to-peer půjčky se v posledních letech staly oblastí zájmu investorů, kteří hledají zajímavé výnosy, protože je úroky ze spořících účtů a výnosy z dluhopisů dlouhodobě zklamávají. Někteří investoři do peer-to-peer půjček se chlubí dvoucifernými výnosy: 10 %, 11 % nebo dokonce 12 % ročně. Rozhodně však existují rizika. Než začnete investovat, zjistěte si o peer-to-peer investování do půjček více.

Investice do peer-to-peer půjček, při nichž investoři poskytují financování úvěrů spotřebitelům, jsou často charakteristické dvoucifernými ročními výnosy. Mohou se zdát jako řešení neuspokojivých výnosů v jiných oblastech. Ale peer-to-peer půjčky jsou rizikovou investicí. Zde je to, co byste měli vědět, než si založíte účet na některé z peer-to-peer platforem.

Jak peer-to-peer investování funguje

Peer-to-peer je v podstatě „nebankovní bankovnictví“. Stejně jako v bankovnictví jde i v případě peer-to-peer investování o poskytování půjček a vracení výnosů z těchto půjček investorům, nicméně peer-to-peer vztah vynechává „prostředníka“, kterým je bankéř. Namísto investování peněz prostřednictvím banky – ve formě fondů peněžního trhu a depozitních certifikátů – investujete přímo do půjček, které si dlužníci berou na platformách peer-to-peer, jako jsou Bondster nebo Zonky.

Dlužníci přicházejí na stránky peer-to-peer půjček a vyplňují žádost o půjčku. Uvedou základní informace, včetně výše půjčky a účelu půjčky, a také obecné hodnocení své bonity. Tyto informace jsou pak zpřístupněny potenciálním investorům, kteří si mohou vybrat, do kterých půjček chtějí investovat.

Na typické peer-to-peer stránce si dlužník může půjčit i více než milion korun. Doba splatnosti půjčky se obvykle pohybuje mezi třemi a pěti lety a získané prostředky lze použít téměř na jakýkoli účel. Cena půjčky se odvíjí od stupně bonity, přičemž obvykle existuje stupňů hned několik. Stupně bonity jsou založeny na mnoha faktorech, mezi něž patří např:

  • Úvěrová historie dlužníka
  • Poměr splátky dluhu k výši příjmů
  • Výše úvěru
  • Účel půjčky
  • Doba trvání úvěru
  • Zajištění

Investovat lze téměř libovolně malou částku

Pokud jde o úvěrovou stránku, navzdory všeobecnému přesvědčení většina peer-to-peer webů nenabízí půjčky klientům s mizernou bonitou. Kromě toho obvykle neposkytují půjčky lidem, kteří nedávno prodělali osobní bankrot, jsou v insolvenci nebo exekuci.

Jednou z největších výhod pro investory je, že nemusí kupovat celé úvěry. Můžete do jednotlivých úvěrů investovat téměř libovolně malou částku (jednotlivé platformy mají nastavenou minimální výši investice řádově ve stokorunách). Tímto způsobem můžete rozložit relativně malou částku investičního kapitálu do mnoha různých úvěrů, čímž se snižuje riziko, že váš investiční účet bude vymazán selháním jediné půjčky.

Platforma zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s půjčkami, včetně upisování, uzavírání, rozdělování výnosů z půjček a inkasa měsíčních plateb. Tyto měsíční platby jsou vám pak převáděny u každé půjčky po odečtení poplatku za správu pro platformu. To znamená, že vaší jedinou povinností v tomto procesu je vybrat, do kterých půjček investovat, a pak se jenom usadit a vybírat platby za každou půjčku.

Přečtěte si více: Investování na Zonky – jak funguje, výhody a nevýhody

Hlavní hráči ve světě peer-to-peer půjček

Peer-to-peer investování je jako online proces poměrně nový, první velká stránka začala fungovat teprve v roce 2014. Od té doby se na trhu objevilo mnoho platforem, v Čechách jsou ale zdaleka největšími Zonky, Bondster a poměrně známá je také Nebanka. V Evropě pak svou činnost samozřejmě rozvíjí celá řada dalších peer-to-peer investičních platforem.

Všechny platformy fungují podobně, nicméně Bondster má také specializované úvěrové programy pro podnikatelské půjčky a půjčky prostřednictvím kryptoměn. Kromě toho Bondster a Nebanka také nabízejí výrazně zajímavější zhodnocení investovaných prostředků než Zonky.

Výhody peer-to-peer investování

Zájem investorů o peer-to-peer půjčky v posledních několika letech neustále roste s ohledem na prostředí nízkých úrokových sazeb, v němž je velmi obtížné získat spořící účet s výnosem více než 2 % ročně. Peer-to-peer investování poskytuje alternativu s vysokým výnosem a nabízí i další výhody.

A) Vysoké výnosy

Mnoho peer-to-peer investorů uvádí roční výnosy z investic vyšší než 10 %. To není nijak překvapivé – typické úrokové sazby půjček nabízených platformami se pohybují mezi 6 % a 20 %. Portfolio smíšených úvěrových tříd může snadno dosáhnout dvouciferných výnosů, a to i po odečtení poplatku za správu a přiměřené rezervy na nesplácení úvěrů.

B) Vytvoříte si vlastní portfolio

Na peer-to-peer platformách máte větší kontrolu nad konkrétními investicemi než u většiny jiných investičních nástrojů. Můžete si vybrat úvěry na základě určitých kritérií, včetně typu půjčky, doby splatnosti, bonity žadatele o úvěr a poměru dluhu k příjmu. Tímto způsobem můžete kontrolovat proměnné týkající se vašich jednotlivých investic.

C) Nemusíte financovat celé půjčky

Není třeba, aby jednotlivý investor financoval celý úvěr. Principem peer-to-peer investování naopak je, že se na jednotlivé úvěry složí celá řada investorů, kteří poskytnou dlužníkovi prostřednictvím platformy drobnou částku. Investici 50 000 Kč jde rozložit například do 50 půjček po tisícikoruně, což vám umožní diverzifikovat investice s velmi malou finanční částkou.

Rizika peer-to-peer investování

Vždy, když vidíte příležitost získat nadprůměrný výnos z investice, mělo by být samozřejmostí, že s tím budou spojena určitá rizika. Stejně tak funguje i peer-to-peer investování. Zde jsou některá z nich.

A) Nezajištěné půjčky mohou být nespláceny

Peer-to-peer investice se týkají půjček poskytnutých jednotlivcům, a to znamená, že nesou riziko selhání. Toto riziko je o to větší, když jsou půjčky nezajištěné, takže v případě selhání neexistuje žádné zajištění, které by bylo možné použít. V případě selhání – neschopnosti dlužníka úvěr splácet – můžete přijít o 100 % své investice. (Proto je tak důležitá diverzifikace mezi stovky úvěrů.)

B) Vaše investice není pojištěna

Na rozdíl od bankovních investic se na peer-to-peer investice nevztahuje pojištění vkladů. To znamená, že v případě selhání dlužníka nedostanete náhradu. Stejně tak budete těžko odškodněni v případě, že peer-to-peer platforma zkrachuje, ačkoli má obvykle uzavřené dohody s jinými institucemi, které v takovém případě převezmou úvěrová portfolia.

C) Investice se „vyčerpají“

Když si koupíte vkladový certifikát, pokladniční poukázku nebo státní dluhopis, investujete konkrétní částku. Po dobu, kdy je cenný papír v oběhu, je vám vyplácen úrok. Na konci doby splatnosti se vám vrátí původní jistina. Takto však peer-to-peer investování nefunguje. Protože investujete do půjček a tyto půjčky jsou postupně spláceny během doby trvání půjčky, investice se na konci doby trvání vyčerpá až na nulu. Pokud nebudete splátky reinvestovat a místo toho je utratíte, nebudete mít po skončení platnosti úvěru žádný investiční kapitál z této půjčky. To je důležitý rozdíl, který může peer-to-peer investorovi uniknout.

D) Výkonnost P2P půjček v době recese je neznámým faktorem

Během poslední recese bylo peer-to-peer investování ještě v plenkách. Neexistují žádná tvrdá data, která by potvrzovala, jak dobře si peer-to-peer půjčky povedou v době všeobecných hospodářských potíží. Je však známo, že výkonnost půjček má během recese obecně tendenci klesat. O tom, jak se to projeví v současné recesi, lze pouze spekulovat.

Přečtěte si více: Jak investovat peníze? Odpovězte si na tyto 3 otázky a budete mít jasno

Vyvážení výnosu a rizika

Nejlepší způsoby, jak vyvážit výnos a riziko

Existují určité metody, jak úspěšně investovat do peer-to-peer půjček. Základní myšlenkou je maximalizovat výnosy a zároveň minimalizovat rizika. Zde jsou uvedeny některé základní postupy v tomto směru:

A) Diverzifikace

Tohoto tématu jsme se dotkli již dříve, ale stojí za to ho znovu zdůraznit. Vzhledem k tomu, že lze do jednotlivých úvěrů investovat skutečně stokoruny, měli byste být plně připraveni investovat do desítek z nich. Tím minimalizujete ztrátu na jedné pozici ve svém portfoliu.

Nejenže můžete diverzifikovat své peer-to-peer půjčky, ale měli byste také zvážit diverzifikaci toho, kam investujete své peníze. Kromě peer-to-peer platforem, jako jsou Bondster a Zonky, můžete k diverzifikaci svých investic zvážit také využití robotického poradce, jako je Portu.

S Portu si můžete od základu sestavit vlastní investiční portfolio pomocí kolekce jeho odborně prověřených ETF, které vybral jejich výzkumný tým. Nebo můžete pro zjednodušení použít jedno ze stávajících portfolií Portu. Stále máte možnost přidávat nebo odebírat ETF, aby portfolio vyhovovalo vašim potřebám. Po nastavení vašeho portfolia se Portu postará o zbytek. Může automaticky vyvažovat vaše portfolio, reinvestovat dividendy, a dokonce používat i uzavírání ztrátových pozic, abyste minimalizovali daně, které platíte ze svých investic.

B) Rozložení výnosů z investic

Úvěrové třídění znamená, že nejkvalitnější úvěry budou mít nejnižší úrokové sazby. Pokud však budete investovat pouze do úvěrů nejvyššího stupně, bude váš výnosový potenciál omezen na méně než 5 % ročně. Přimícháním pozic v úvěrech nižšího stupně můžete tyto výnosy zvýšit na dvouciferná čísla. Samozřejmě ale rozložte svůj kapitál mezi různé stupně úvěrů a vyhněte se těm, které jsou nejrizikovější.

Pokud strávíte nějaký čas procházením dostupných peer-to-peer půjček, rychle si uvědomíte, že ruční výběr i 50 úvěrů, do kterých byste investovali po tisíci korunách, by byl nesmírně časově náročný.

Proto se vyplatí zauvažovat i o funkci Zonky rentiér, která vám automaticky investuje peníze do koše půjček vybraného na základě vašich kritérií.

C) Neinvestujte do peer-to-peer půjček příliš mnoho

Vzhledem k potenciálnímu selhání dlužníků, zejména v případě všeobecného hospodářského poklesu, byste měli omezit celkovou investici do peer-to-peer půjček na malé procento svého investičního portfolia. Pokud například běžně držíte 25 % svého portfolia v investicích s pevným výnosem, můžete určitou část tohoto podílu vložit do peer-to-peer investic jako způsob, jak zvýšit celkový výnos z takto alokovaných peněz, aniž byste dramaticky zvýšili riziko poklesu hodnoty vašeho investičního portfolia.

D) Vždy reinvestujte splátky půjček

Vzhledem k tomu, že peer-to-peer investice se samy umořují, musíte pečlivě dbát na to, abyste vždy reinvestovali splátky půjček, které obdržíte. Pokud to neuděláte, vaše výnosy se sníží s tím, jak se půjčky splácejí. Proto vždy zůstaňte plně zainvestovaní prostřednictvím pravidelných nákupů nových úvěrů.

Pokud o peer-to-peer investování uvažujete hlavně jako o aktivitě ke zvýšení výkonnosti části vašeho portfolia s pevným výnosem, mělo by dobře sloužit vašim investičním potřebám. Stejně jako všechny ostatní rizikové investice však ani peer-to-peer investice nevnímejte jako investice pro všechny případy, která by dominovala vašemu portfoliu.

Recenze Bondster: Platforma pro peer-to-peer investování nabízející skvělý výnos

Slovo závěrem

Nejdříve si rozmyslete, zda je pro vás peer-to-peer půjčování to pravé? Prozkoumejte různé typy věřitelů a stanovte priority svých potřeb, abyste zjistili, zda je pro vás peer-to-peer investování vhodné. Zvažte například, kolik peněz chcete půjčit dlužníkům a jak rychle potřebujete mít přístup k finančním prostředkům.

Následovat by mělo srovnání webových stránek pro peer-to-peer investování. Měli byste porovnat webové stránky pro peer-to-peer půjčky, abyste si vybrali tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Peer-to-peer půjčky každopádně dávají investorům šanci získat konkurenceschopné roční výnosy investováním do půjček jiným spotřebitelům prostřednictvím sítí, jako jsou Zonky a Bondster.

Někteří investoři do peer-to-peer půjček mohou dosáhnout dvouciferných výnosů, ale existují zde značná rizika, především:

  • Investice nejsou likvidní (musíte počkat, až dlužník půjčku splatí, než se vám vrátí celá jistina).
  • Současná hospodářská recese by mohla vést k rozsáhlému nesplácení půjček, což by vedlo ke snížení výnosů a/nebo ztrátě jistiny.

Pokud však budete dodržovat pravidla diverzifikace a budete se držet relativně bezpečných úvěrů, může vám peer-to-peer investování přinést poměrně bezpečně velmi zajímavé zhodnocení volných finančních prostředků.

5/5 - (5 hlasů)