Podporu v nezaměstnanosti obecně pobírají lidé, co jsou bez práce. Žádá se o ni téměř neprodleně po ztrátě zaměstnání a vyplácí ji Úřad práce České republiky při splnění zákonem stanovených podmínek, za nichž vzniká na podporu v nezaměstnanosti nárok.

Podpůrčí doba je u žadatelů mladších 50 let stanovena na 5 měsíců, u žadatelů do 55 let na 8 měsíců a pokud jste starší než 55 let, bude vám podpora přiznána na celých 11 měsíců. S věkem totiž klesá pravděpodobnost, že rychle seženete jiné vhodné zaměstnání a úřad práce tedy vyplácí podporu, aby vám tento časový rozdíl pokryl.

Podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti pro rok 2016

Pro aktuální rok 2016 platí nová pravidla, pokud chcete získat podporu v nezaměstnanosti. Samozřejmě dost toho, co bylo platné i minulé roky, nadále zůstává aktuální. I tak jsme pro vás ale připravili přehled, díky kterému se dozvíte vše nezbytné.

Abyste v letošním roce dosáhli na podporu v nezaměstnanosti musíte splnit následující dvě podmínky:

  • být bez zaměstnání a prostřednictvím úřadu práce si hledat nové zaměstnání,
  • během dvou předchozích let odvádět alespoň po dobu 12 měsíců sociální pojištění (to znamená, že můžete být zaměstnaní na pracovní smlouvu i na dohodu, nebo pracovat jako OSVČ – sociální odvádět sami za sebe).

V úvahu zde ale přichází i tzv. náhradní doba zaměstnání. Jedná se například o mateřskou či rodičovskou dovolenou nebo o pobírání důchodu pro invaliditu třetího stupně. Dále tuto náhradní dobu naleznete rozvinutou v příslušné legislativě.

Kdy se nedá získat podpora v nezaměstnanosti

Pro rok 2016 nemůžete získat podporu v nezaměstnanosti, pokud pobíráte starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění, byli jste během posledního půlroku z práce propuštěni pro zvlášť hrubé porušení dle zákoníku práce, vzniká vám nárok na výsluhový příspěvek, který bude vyšší než podpora v nezaměstnanosti, vykonáváte nekolidující zaměstnání, pobíráte podporu při rekvalifikaci nebo jste ve vazbě. Je tedy celá škála podmínek, které musíte splnit, jestliže chcete letos na podporu v nezaměstnanosti dosáhnout.

Jak vysokou podporu v nezaměstnanosti lze získat?

U podpory v nezaměstnanosti hraje velkou roli nejen samotná výše, ale i podpůrčí doba, po níž se vyplácí. Pro ni je rozhodný váš věk v době podání žádosti. První dva měsíce od úřadu práce pobíráte 65 % z průměrného měsíčního čistého výdělku, na nějž jste dosáhli v minulém zaměstnání. Další dva měsíce je to 50 % a po zbývající čas 40 % z vydělaných peněz. Tyto podmínky však platí při výpovědi ze strany zaměstnavatele. Jestliže pracovní poměr skončí dohodou nebo vy sami bez vážného důvodu podáte výpověď, bude vám vyplacená podpora zkrácena na 45 % po celou dobu pobírání.

Podpora je samozřejmě pro rok 2016 zastropována. Pokud jste tedy v minulém zaměstnání měli velmi vysoké příjmy, neznamená to, že je budete pobírat i teď. Její výše je shora omezena na 0,58 násobek průměrné mzdy, což znamená, že aktuálně můžete získat maximálně 15 024 Kč. Je to však více než v loňském roce. To činila maximální podpora v nezaměstnanosti částku 14 604 Kč. Kolik přesně získáte, to si můžete spočítat na některé online kalkulačce nebo se zeptat na příslušném úřadu práce.

Specifické podmínky pro vyplatí podpory v nezaměstnanosti se vztahují na podnikatele, kteří první dva měsíce dostávají až 65 % z měsíčního vyměřovací základu, další dva měsíce 50 % a po zbytek doby 45 %. Stejně tak pokud chcete získat podporu po rodičovské dovolené, je zde výpočet od zaměstnání zcela odlišný.

Ohodnoťte tento článek