Kvalitní a dobře nastavené pojištění je jedním ze základních stavebních kamenů finančního zabezpečení, které vás v případě nečekaných událostí dokáže ochránit před jejich dopady na váš osobní či rodinný rozpočet. Pojistit lze dnes již prakticky cokoliv, a to včetně neblahých následků vašich činů. Takové pojištění spadá do kategorie lidově nazývané „pojistka na blbost“ a podle zvoleného druhu vás bude chránit před různými typy rizik. Jakou pojistku na blbost tedy zvolit, aby vás dostatečně a smysluplně kryla?

Už jako malé děti jste se naučili, že vaše činy mají následky, a nic na tom nezmění ani to, že člověk neměl zlé úmysly. V dospělosti to platí dvojnásob, protože za sebe nesete plnou odpovědnost. A nejen za sebe – zodpovědní jste také za svůj majetek nebo třeba za domácí mazlíčky. Když už se ale něco pokazí, zvládnutí následků vám po finanční stránce usnadní pojišťovna, pokud máte uzavřený správný druh pojistky.

Pojištění odpovědnosti v občanském životě, za škodu zaměstnance, nájemce bytu, vlastníka nemovitosti.

Chci pojištění odpovědnosti >>

Pro koho se hodí pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti existuje v několika formách a zdaleka ne všechny jsou vhodné a nutné pro každého. Nejprve tedy stručný výčet, než se zaměříme podrobněji na jednotlivé druhy pojistek a jejich rozsah a ceny.

Nejčastější a nejznámější je zcela jistě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zvané též povinné ručení. Jak již název napovídá, je jeho uzavření povinností každého majitele vozidla. Pojistná ochrana se vztahuje na škody vzniklé na majetku nebo zdraví jiné osoby v případě autonehody.

Pokud se zaměříme na nepovinná pojištění, nejvíce využívanou variantou je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Taková pojistka vám pomůže typicky v situacích, kdy poškodíte něco ze služebního vybavení a zaměstnavatel po vás bude chtít náhradu.

Vykonáváte-li specifickou odbornou činnost, je za zákona povinné pojištění profesní odpovědnosti, existují i specifická pojištění pro specialisty některých oborů a také pojištění pro OSVČ, která kryjí kromě odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti i další rizika.

Pro majitele nemovitostí by mělo být samozřejmé pojištění nejen proti škodám, které může utrpět jeho majetek, ale také pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti.

Nevlastníte auto ani dům, nepodnikáte a v práci určitě nikdy nic nerozbijete? Pak je na místě mít uzavřené alespoň pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, které kryje široké spektrum škod. Vztahovat se může nejen na vás, ale pojistíte takto i škody způsobené dětmi nebo domácími mazlíčky.

Jaká rizika pojištění odpovědnosti kryje

Když už jste si udělali představu o tom, jaké pojistky na blbost lze sjednat, podíváme se podrobněji na rozsah krytí u dvou nejčastějších. U každého pojištění jsou uvedené i typické příklady plnění.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Obvykle je jako pojistka na blbost označován právě tento pojistný produkt. Už z názvu je zřejmé, že slouží k náhradě škod, které způsobíte jako zaměstnanec při výkonu povolání svému zaměstnavateli. Přitom právě zde často vznikají zmatky. Částečně je to tím, že v pozici zaměstnance můžete být pojištění hned v několika směrech.

V první řadě bývá pojištěn samotný zaměstnavatel pro případ, kdy by někomu způsobil majetkovou či nemajetkovou újmu v důsledku své činnosti (částečně tak odpovídá i za škody, které by na cizím majetku či zdraví napáchali jeho zaměstnanci). Toto pojištění ale nepokryje případy, kdy svojí vinou způsobíte škodu samotnému zaměstnavateli.

Často můžete slyšet, že zaměstnavatel na nějaké pojištění přispívá nebo ho zaměstnancům platí. V takové chvíli si ověřte, o jaké pojištění vlastně jde. Může to totiž být nejen pojistka na blbost, ale také úrazové pojištění, které má úplně jiný účel i rozsah krytí.

Dobře nastavené pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli by mělo bez problémů pokrýt veškeré škody, které můžete během pracovního dne potenciálně způsobitTypickým příkladem je káva vylitá do pracovního notebooku, rozbitý služební mobil, ale třeba i poškození drahého výrobního stroje chybnou manipulací. Kapitola sama pro sebe je případná bouračka se služebním vozidlem.

Zaměstnavatel po vás může požadovat úhradu škody, jejíž vznik jste zavinili, a to až do výše 4,5 násobku platu, který pobíráte. S uzavřenou pojistkou na blbost za vás tuto částku uhradí pojišťovna.

Nezapomínejte tuto pojistku aktualizovat při každé změně zaměstnání nebo pracovního zařazení. Tedy kdykoliv se změní rozsah vaší hmotné odpovědnosti, výše mzdy, nebo když začnete provádět činnost, u které je odlišná míra rizika, než dříve.

Cena tohoto pojištění nebývá vysoká, pohybuje se obvykle od 600,- do 1500,- Kč ročně. Záleží samozřejmě na vykonávaném povolání, a pojistné se zvyšuje také využíváním služebního vozidla.

TIP: Při sjednávání pojistných limitů mějte na paměti, že zaměstnavatel může požadovat náhrady v maximální výši 4,5 násobku vašeho platu, a proto nemá smysl si nastavovat vyšší limit pojistného plnění, než je tato částka. Pojistka by se vám tím zbytečně prodražila.

Pojištění občanské odpovědnosti

Tento typ pojistky na blbost vás chrání v případě, že způsobíte újmu na majetku či zdraví jiné osobě při běžných činnostech mimo zaměstnání. V práci může zaměstnavatel nad menší způsobenou škodou přimhouřit oko a je navíc ze zákona omezena horní hranice prostředků, které po vás může požadovat. V běžném občanském životě ale tuto výhodu nemáte.

Za poškození cizího majetku můžete zaplatit poměrně vysoké částky, ale je to téměř nic ve srovnání s případnou újmou na zdraví. Pokud v důsledku vaší chyby dojde ke zranění jiné osoby, může se výše odškodnění pohybovat v řádu od několika tisíc korun bolestného až po milionové částky v případě způsobení trvalých následků.

Pojištění občanské odpovědnosti standardně kryje nejen vás, ale vztahuje se i na ostatní členy domácnosti, děti a domácí mazlíčky. Škála možných plnění je nesmírně široká. Když vám uteče pes a pokouše jiné zvíře nebo člověka, i když vběhne do silnice a zaviní dopravní nehodu, pojištění odpovědnosti vás bude krýt. Nebo když vaše děti rozbijí okno ve škole, případně rozšlápnou spolužákovi drahé dioptrické brýle.

Mezi škodní události s vysokými hodnotami pojistného plnění patří poškození sousedních bytů vlivem vody či způsobením požáru. V těchto případech už se pojištění občanské odpovědnosti setkává s pojištěním domácnosti, jehož bývá mnohdy součástí. Stejně tak pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti může fungovat jako připojištění k vaší pojistce na blbost.

Jste-li majitelem bytu, typickým příkladem pojistné události jsou prasklé trubky ve zdech a již zmíněné vytopení bytů v nižších patrech. U majitelů rodinných domů se plnění ze strany pojišťovny uplatňuje například ve chvílikdy se vlivem silného větru uvolní část střešní krytiny a poškodí cizí zaparkované vozidlo nebo dokonce někoho zraní.

Cena pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě není vysoká, pohybuje se v rozmezí od 600,- do 2000,- ročně. Záleží samozřejmě na tom, jaká využijete připojištění. Cena se zvyšuje, pokud chcete pojistit i škody způsobené například při jízdě na koni nebo v souvislosti s použitím legálně držené střelné zbraně.

TIP: Pojištění občanské odpovědnosti se někdy označuje jako povinné ručení pro cyklisty. Rekreační cyklistika totiž patří k běžným aktivitám, na které se tato pojistka vztahuje. Pokud tedy někoho srazíte nebo na kole zaviníte dopravní nehodu, bude za vás pojišťovna způsobenou škodu hradit.

Jak sjednat pojištění odpovědnosti nejvýhodněji

Ještě než vyrazíte do nejbližší pojišťovny, najděte si doma všechny své aktuálně platné pojistné smlouvy. Pojištění občanské odpovědnosti bývá často svázané s pojistkou uzavřenou na nemovitost nebo domácnost a je tedy možné, že už za něj platíte, aniž byste si to uvědomovali.

Všeobecně vzato by se měly všechny neživotní pojistné smlouvy kontrolovat a aktualizovat alespoň jednou za dva až tři roky. Zkontrolujte tedy, nejlépe s pomocí specialisty, nakolik jsou vaše pojistné smlouvy aktuální ve vztahu ke krytí, které skutečně potřebujete.

Na pojistném ušetříte především tak, že se zbavíte zbytečného přepojištění. K tomu dochází, když platíte za vyšší limity plnění nebo za dražší rizika, než je nutné. Zvýhodněných cen se dá dosáhnout sloučením několika různých pojistek formou vzájemných připojištění. Některé pojišťovny nabízí také bonusy za bezeškodní průběh pojištění. U pojistky na blbost pro krytí škod v zaměstnání si u zaměstnavatele zjistěte, zda na toto pojištění nepřispívá.

Nejčastější dotazy u pojistky na blbost

Vztahuje se pojištění i na škody způsobené mezi členy domácnosti? (Například když syn rozsedne mamince brýle.)
Ne, škody vzniklé mezi jednotlivými pojištěnými členy domácnosti jsou ve výlukách. Pojišťovny se tak chrání před možnými podvody.

Platí pojištění odpovědnosti i v zahraničí?
Obvykle ano, a to s časovým omezením délky pobytu (nejčastěji jde o maximálně tři měsíce), někdy s omezením oblasti pouze na Evropu a Turecko. Konkrétní podmínky si stanovují jednotlivé pojišťovny.

Zahrnuje pojištění odpovědnosti i škody, způsobené v pronajatém bytě?
Ano, i při bydlení v podnájmu se pojistné krytí uplatní.

Jsou v pojištění zahrnuti pouze manželé a jejich děti, nebo se vztahuje i na širší rodinu?
Pojištění občanské odpovědnosti kryje všechny členy jedné domácnosti, přičemž stačí, aby měl tuto pojistku uzavřenou jen jeden z nich. Pokud tedy žijete ve společné domácnosti s babičkou, sestrou, jejím partnerem a dětmi z jeho bývalého vztahu, pojištěni jsou všichni.

Jak se definuje společná domácnost?
Konkrétní podmínky se mohou mezi pojišťovnami mírně lišit. Obvykle se ale za společnou domácnost považuje situace, kdy se osoby společně finančně podílejí na chodu této domácnosti. Nemusí přitom být rozhodující adresa. Například dvougenerační dům může fungovat jako společná domácnost dětí a rodičů, ale také jako dvě samostatné domácnosti, kde si mladší i starší rodina hradí své náklady zvlášť.

V každém případě patří pojistky na blbost v přepočtu na pojištěný den k těm nejlevnějším a přitom poskytují opravdu široké krytí. Dojde-li ke škodní události, mohou představovat rozdíl mezi jejím pohodlným finančním zvládnutím a totálním osobním bankrotem. A zkombinujete-li vhodným způsobem obě popsané pojistky na blbost, získáte prakticky čtyřiadvacetihodinové krytí na škody, které neúmyslně způsobíte.

Chci pojištění odpovědnosti >>

5/5 - (15 hlasů)