Proč je důležité pojistit si nemovitost? Odpověď je snadná, pokud tak neuděláte, doslova hazardujete se svým majetkem. Nemovitost v hodnotě několika milionů korun, lze pojistit za pár tisíc ročně. To je poměrně nízký poplatek za to, že vám uzavřená pojistka pomůže vyhnout se finanční katastrofě a budete moci v klidu spát.

Pojištění nemovitosti je druh neživotního pojištění, které vás chrání před těžkou finanční ztrátou. Obvykle navíc tvoří nerozlučnou dvojku spolu s pojištěním domácnosti.

Vaše nemovitost je pravděpodobně to nejcennější, co vlastníte a spolu s obsahem vaší domácnosti tvoří téměř vše, co máte. Proč riskovat, že o své cennosti přijdete bez náhrady, když případné ušetřené peníze jsou ve srovnání s hodnotou vašeho majetku pouze drobné? Kdokoliv, kdo si neuzavře pojištění nemovitosti je doslova hazardér.

Přijdete-li o střechu nad hlavou bez finanční náhrady, zajisté se dostanete do těžkých finančních problémů. Vaší nemovitosti přitom hrozí celá řada nebezpečí povětšinou živelní povahy. Uzavření pojištění nemovitosti a domácnosti bývá standardem, část lidí na něj však stále nedbá. Rádi bychom vás tak přesvědčili, že se jedná o chybu.

Existuje přitom nejméně 5 zjevných důvodů, proč je pro vás pojištění nemovitosti a domácnosti důležité:

1. Pojištění nemovitosti chrání váš dům i obsah domácnosti

Hlavní funkcí pojištění nemovitosti a domácnosti je nabídnout vám ochranu, pro případ neštěstí. Každý klient pojišťovny bude rád, pokud nebude pojištění nikdy potřebovat, v životě však nastávají situace, které nemáte šanci ovlivnit.

Kompletní pojištění majetku (nemovitost + domácnost) tak kryje před téměř všemi druhy rizika a následnými škodami, která tyto nebezpečí mohou způsobit. Nejčastěji se jedná o požár, přírodní katastrofy a další neočekávané události. Pojištění domácnosti se pak vztahuje i na krádeže movitého majetku a škody způsobené trestnou činností.

2. Nabízí pocit bezpečí

Existence ochrany majetku před neočekávaným rizikem, jako jsou výše vyjmenované živelní pohromy a podobně, vám jako vlastníkovi majetku jistě poskytne pocit klidu a jistoty.

Můžete v klidu usínat, což je benefit, který se často podceňuje. Pokud se vám přihodí neštěstí a utrpíte ztrátu, pojišťovna vám poskytne odpovídající náhradu pro nový začátek.

3. Nestojí mnoho

Jakou hodnotu má vaše nemovitost? 3 miliony? Nebo ještě více? A teď si představte, že můžete tuto nemovitost pojistit za přibližně 2 500 Kč ročně. Zamyslete se dvakrát nad tím, zda vám stojí za pár ušetřených tisícovek riskovat milionové ztráty.

Vybrali byste si investici s roční návratností 0,1 %? Pravděpodobně nikoliv, když se roční inflace pohybuje kolem 3 %. Ušetřené pojistné za pojištění nemovitosti je ekvivalentem této krajně nevýhodné investice.

4. Kompenzuje jakoukoliv ztrátu nebo poškození majetku

Pojištění nemovitosti a domácnosti poskytuje náhradu za jakékoliv poškození vašeho majetku. Nemusí dojít k jeho úplnému zničení. I taková poškozená střecha silným větrem dovede pořádně provětrat peněženku.

Podmínkou je, že jste si škodu nezpůsobili vlastní nedbalostí, a zároveň poškození nespadá do výluky z pojistného krytí.

5. Udrží vás finančně nad vodou ve chvíli, kdy to nejvíce potřebujete

Představte si, že shoří celý váš dům, včetně cenností, které jste měli uvnitř. Určitě utrpíte obrovskou finanční ztrátu. Náklady na stavbu nové nemovitosti a výměnu všech ztracených věcí budou obrovské.

Pojištění majetku poskytuje náhradu za utrpěnou ztrátu, prostřednictvím uzavřením pojištění nemovitosti a domácnosti tak přistupujete zodpovědně k ochraně své stávající finanční situace.

Snižte riziko, kterému čelíte

Nyní už znáte důvody, proč je pojištění majetku důležité. Stále hodláte riskovat, že svou nemovitost a domácnost necháte bez ochrany?

I když se může zdát riziko poškození nebo ztráty vaší nemovitosti jako mizivé, neriskujte, uzavřete si pojištění nemovitosti i domácnosti a minimalizujte dopad těchto rizik.

Jenom tak budete moci klidně a příjemně spát.

5/5 - (5 hlasů)