Bondster je vynikající P2P platforma, která umožňuje investovat do spotřebitelských a podnikatelských úvěrů. Platforma má všechny skvělé funkce, které lze od platformy P2P půjček této velikosti očekávat, včetně automatického investování umožňující pasivní investování a sekundárního trhu pro včasný odprodej půjčky. Platforma je dostupná po celém světě a využívá ji více než 14 000 investorů.

Výhody:

 • Žádné poplatky za investice v eurech
 • Dostupné po celém světě
 • Slušná reputace
 • K dispozici je sekundární trh s půjčkami
 • Funkce automatického investování
 • Možnost investovat do půjček zajištěných bitcoinem

Nevýhody:

 • Poplatek za předčasné ukončení investice
 • Záruka zpětného odkupu se liší půjčku od půjčky

Bondster si během posledních několika let získal oblibu v komunitě P2P investorů. Vyplatí se však jeho platformu skutečně používat? Rozhodli jsme se to prozkoumat.

Pokud tedy uvažujete o investování prostřednictvím této platformy, doporučujeme vám, abyste si nejprve přečetli tuto recenzi Bondster. Zde se podíváme na to, zda se vyplatí platformu používat. Slibujeme, že díky naší recenzi získáte lepší představu o této platformě.

Přejít na Bondster >>

Co je Bondster?

Bondster je český FinTech start-up, který umožňuje lidem investovat do půjček. Jedná se především o osobní půjčky, ale najdete zde také hypotéky, podnikatelské úvěry a další typy půjček.

Přehled aktuálně dostupných půjček k investování.

Přehled aktuálně dostupných půjček k investování. Zdroj: bondster.com

Bondster byl spuštěn v roce 2017 s vizí „být jedničkou na evropském trhu online půjček“. Od té doby se na platformě financuje stále větší počet půjček, což také dokládá kontinuálně rostoucí počet investorů:

Do půjček investuje na Bondsteru více než 14 000 investorů.

Do půjček investuje na Bondsteru více než 14 000 investorů. Zdroj: bondster.com

Pokud byste se chtěli připojit k dalším investorům, nevyžaduje to velký kapitál. S minimální investicí 5 eur je možné si otevřít účet a začít investovat s minimálním kapitálem.

A) Statistiky Bondster:

Spuštěno: 2017
Počet investorů: Více než 14 000
Úroková sazba: 8–17 %
Doba splatnosti půjček: 1–12 měsíců
Typ půjčky: Spotřebitelský úvěr
Objem financovaných úvěrů: Více než 2,2 miliardy Kč
Minimální investice: 5 eur
Maximální investice: Neomezená

B) Jak Bondster funguje

Níže si můžete prohlédnout ilustraci, jak Bondster funguje:

princip fungování peer-to-peer platformy Bondster

Zdroj: bondster.com

Trochu zjednodušeně řečeno, proces funguje následovně:

 • Nejprve dlužník požádá poskytovatele půjčky o půjčku. Dojde ke zhodnocení jeho žádosti. Pokud je žádost přijata, je půjčka žadateli poskytnuta.
 • Poté věřitel nechá půjčku zveřejnit na tržišti Bondster.
 • Následně je půjčka zpřístupněna k investování na internetových stránkách Bondster.
 • Posléze již můžete do půjčky investovat.
 • Když pak dlužník půjčku splatí, získáte za investované peníze výnos v podobě úroku.

C) Peer-to-Peer platformu Bondster vede generální ředitel Pavel Klema

Od listopadu 2020 je generálním ředitelem společnosti Bondster Pavel Klema. Funkci převzal po předchozí generální ředitelce Janě Mückové.

Předtím, než se stal generálním ředitelem, pracoval Pavel Klema v různých společnostech v oboru finančních služeb. Podle svého profilu na síti LinkedIn má zkušenosti s řízením rizik, službami zákazníkům, bankovnictvím, finančním plánováním a řízením vztahů se zákazníky.

To vše dohromady tvoří zřejmě vynikajícího generálního ředitele, který povede společnost Bondster k naplnění její vize.

Hlavní funkce platformy Bondster

V následující části naší recenze Bondsteru vám vysvětlíme některé hlavní funkce platformy a důvody, proč jsou pro vás jako investora důležité.

A) Záruka zpětného odkupu

Bondster nabízí u nezajištěných osobních půjček záruku zpětného odkupu v délce 30 nebo 60 dnů. Tuto záruku zpětného odkupu poskytuje věřitel a vztahuje se na investovanou částku i naběhlý úrok.

Pozor: Před získáním peněz z nesplacených investic se uplatňuje 7denní ochranná lhůta z důvodu procesu předání plateb.

Funkce zpětného odkupu je pro vás obzvláště výhodná, protože se očekává, že některé krátkodobé půjčky nebudou splaceny. Při každodenním investování tak nebudete muset nést tyto ztráty.

Avšak v případě, že úvěrová společnost, která stojí za zárukou zpětného odkupu, zkrachuje, samotná záruka se stává zbytečnou, protože již není nikdo, kdo by úvěr kryl.

Proto musíte mít na paměti, že záruka zpětného odkupu je jen tak pevná, jak pevný je ten, kdo za ní stojí.

B) Bondster auto-invest

Jednou z mnoha dobrých věcí na Bondsteru je funkce auto-invest, kterou na platformě najdete. Tato funkce vám umožní přepnout vaše investice na autopilota, což znamená, že můžete investovat, aniž byste museli vybírat nové půjčky, do kterých chcete investovat, pokaždé, když vyprší platnost jedné z vašich stávajících investic do půjček.

Funkce automatického investování, kterou najdete na Bondsteru, je celkově velmi dobrá.

Možnost, kterou na mnoha jiných platformách nenajdete, je alternativní nastavení diverzifikace investic. To vám umožní nastavit, kolik procent z celkových investic chcete investovat u jednotlivých poskytovatelů půjček na Bondster.

C) Sekundární trh Bondster

V roce 2021 byl spuštěn sekundární trh Bondster. Na sekundárním trhu mohou investoři mezi sebou obchodovat s půjčkami.

Investoři, kteří chtějí investice prodat, musí pouze po prodeji půjček zaplatit malý poplatek ve výši 0,5 %, zatímco pro kupující je využití sekundárního trhu zdarma.

Jakou míru výnosu můžete očekávat?

Na Bondsteru je průměrný roční výnos pro investice v eurech 13,9 %. Tento výnos je ve srovnání s některými dalšími nejlepšími P2P úvěrovými platformami v Evropě velmi nadprůměrný. V porovnání s peer-to-peer platformou Zonky pak výrazně vyšší.

V závislosti na tom, jak se rozhodnete investovat, se může dosažený výnos lišit. Je to dáno především rozdíly ve výnosnosti, které závisí na tom, zda investujete do půjček v českých korunách nebo v eurech.

Jak vidíte na následujícím obrázku, korunové půjčky na tržišti Bondster jsou podle výnosu rozděleny velmi rovnoměrně (s výjimkou velkého množství půjček s výnosem od 5 do 7 %):

výnos korunových půjček

Zdroj: bondster.com

Pokud se však následně podíváte na eurové půjčky na platformě Bondster, většina z nich má velmi vysoký výnos:

výnos eurových půjček

Zdroj: bondster.com

Pokud tedy investujete rovnoměrně do půjček v eurech, získáte pravděpodobně mnohem vyšší výnos než při rovnoměrné investici do půjček v korunách.

TIP: Aktuální přehled struktury půjček podle výnosu najdete na stránce statistik na webu Bondster.

Kdo může investovat prostřednictvím Bondsteru?

Prostřednictvím P2P platformy Bondster mohou investovat jak soukromé osoby, tak společnosti.

A) Fyzické osoby

Chcete-li si vytvořit účet jako fyzická osoba, musíte splňovat následující požadavky:

 • Být starší 18 let
 • Mít bankovní účet v Evropské unii

Pokud splňujete výše uvedené požadavky, je snadné na Bondsteru začít investovat do peer-to-peer půjček. Stačí postupovat podle níže uvedených kroků a pak byste měli být poměrně rychle schopni investovat:

 1. Založte si účet
 2. Přidejte na svůj účet finanční prostředky
 3. Investujte do nabízených půjček

B) Společnosti

Prostřednictvím služby Bondster mohou investovat také společnosti. Po kliknutí na tlačítko „registrovat se“ na webových stránkách stačí v registračním formuláři zvolit „právnická osoba“ místo „fyzická osoba“. Tím se vám zobrazí poněkud odlišný registrační formulář. Odtud je však proces vytváření uživatele velmi snadný.

C) Geografická dostupnost

Podle často kladených otázek na webových stránkách Bondsteru mohou prostřednictvím platformy investovat občané jakékoli země i právnické osoby.

Na konci roku 2021 měl Bondster investory z více než 80 zemí. Pokud máte pochybnosti ohledně toho, jak začít investovat, doporučujeme vám kontaktovat přímo Bondster. Kontaktní informace najdete na jejich webových stránkách.

Jak bezpečný je Bondster?

Jednou z nejdůležitějších věcí při investování peněz online prostřednictvím peer-to-peer investičních stránek je, aby byla zajištěna bezpečnost. Proto jsme se v této recenzi Bondsteru podívali na bezpečnost na jejich platformě. Podívali jsme se na následující 2 oblasti – jak bezpečné jsou investice a jak solidní je to společnost.

A) Jak bezpečné jsou investice?

První věc, na kterou jsme se při vytváření tohoto hodnocení Bondsteru zaměřili, je, jak bezpečné jsou investice.

Riziko poskytovatele úvěru

Na platformě Bondster najdete poměrně dost poskytovatelů půjček:

Přehled poskytovatelů půjček na platformě Bondster.

Přehled poskytovatelů půjček na platformě Bondster. Zdroj: bondster.com

Zajímavé je, že některé z těchto poskytovatelů půjček najdete i na jiných respektovaných P2P platformách, jako jsou Mintos a Iuvo Group.

Jedním z těchto poskytovatelů je společnost KVIKU HOLDINGS LTD (Kviku), na kterou připadá přibližně 13 % objemu půjček na platformě Bondster. Společnost Kviku je zisková od roku 2015 a podle ratingu společnosti Mintos patří tato společnost do kategorie „mírné riziko“ s hodnocením B.

Kromě mezinárodních poskytovatelů půjček je na Bondsteru hodně poskytovatelů půjček z České republiky, ale najdete zde i poskytovatele půjček z Filipín, Mexika, Kazachstánu, Jihoafrické republiky a dalších zemí.

Než jsou poskytovatelé půjček přijati na platformu, musí projít metodikou hloubkové kontroly vytvořenou oddělením rizik společnosti Bondster. Tato metodika se skládá ze dvou kroků:

 • Kvantitativní analýza
 • Kvalitativní analýza

V rámci kvantitativní analýzy se provádí finanční analýza společnosti a kvalita jejího úvěrového portfolia. Pokud poskytovatel úvěru nesplňuje požadavky kvantitativní analýzy, je jednoduše odmítnut. V opačném případě oddělení rizik přechází ke kvalitativní analýze.

Kvalitativní analýza

Pro provedení kvalitativní analýzy se oddělení rizik blíže zabývá mnoha faktory, mezi něž patří např:

 • Země působnosti
 • Způsob řízení rizik
 • Jak funguje skórovací model
 • Struktura společnosti
 • Byznys model

Na základě těchto faktorů je poskytovateli úvěru přidělen interní rating. Největší důraz je přitom kladen na kvalitu úvěrového portfolia poskytovatele úvěrů.

Aby bylo zajištěno, že poskytovatelé půjček budou nepřetržitě sloužit investorům na platformě, provádí oddělení rizik Bondsteru čtvrtletní kontroly každého poskytovatele půjček. Zde hodnotí úvěrové portfolio a finanční zdraví poskytovatelů půjček.

Kromě toho Bondster sleduje také změny v regulaci, soudní řízení, vývoj na politické a ekonomické scéně a mnoho dalšího.

Na základě všech výše uvedených faktorů (a pravděpodobně i dalších) Bondster upravuje expozici vůči každému konkrétnímu poskytovateli půjček na své platformě. Pokud je poskytovatel půjček vyhodnocen jako nevýhodný pro Bondster a jeho investory, jeho činnost bude ukončena.

TIP: Více informací o poskytovatelích půjček na platformě se dozvíte na webových stránkách společnosti Bondster. Zde si můžete prohlédnout vzory smluv o půjčce, finanční výkazy a další informace.

Záruka zpětného odkupu

Na některé půjčky se u Bondsteru vztahuje záruka zpětného odkupu. To znamená, že poskytovatel půjčky vaše investice odkoupí, pokud dlužník půjčku nesplatí.

Podmínky záruky zpětného odkupu závisí na tom, od jakého poskytovatele půjček je konkrétní půjčka. Obvykle to trvá 30 nebo 60 dní. Počítejte také se 7denní ochrannou lhůtou, která se uplatňuje kvůli procesu předávání plateb.

Půjčky, které obsahují záruku zpětného odkupu, si můžete prohlédnout pomocí ikony „zpětný odkup“ v seznamu investičních nabídek. V rámci řízení rizik je určitě vhodnější dávat přednost půjčkám s garancí zpětného odkupu, musíte však mít na paměti, že záruka zpětného odkupu je pouze tak pevná, jak je pevný ten, kdo za ní stojí, tj. poskytovatel půjčky.

B) Jak solidní je tato společnost?

Bondster Marketplace s.r.o. je vlastněna CEP Invest Private Equity SE – větší investiční společností, která má ve svém portfoliu více podniků.

Skutečnost, že Bondster je součástí zkušené investiční společnosti, nám dává jistotu, že se jako takový nachází ve velmi solidní pozici.

Závěr naší recenze peer-to-peer investiční platformy Bondster

Bondster je skvělá P2P platforma s dobrými výsledky. A na trhu, kde se většina platforem rodí v Pobaltí, umožňuje Bondster diverzifikovat část svého P2P investičního portfolia doma v České republice.

Výnos z investic však není příliš vysoký, pokud investujete v českých korunách. Eurové investice však už jsou jiná písnička.

Bondster charakterizuje také vysoká úroveň serióznosti, pokud jde o výběr poskytovatelů půjček. Všichni poskytovatelé půjček jsou pečlivě vybíráni a monitorováni, jak již bylo uvedeno v této recenzi.

Pokud jde o funkci automatického investování, jedná se o další skvělou možnost, kterou se Bondster odlišuje od většiny ostatních peer-to-peer investičních platforem. V neposlední řadě pak můžete velmi snadno provádět vklady i výběry.

Bondster často kladené dotazy:

Je investování s Bondster 100% bezpečné?

Žádná investice není 100% bezpečná. Takže i když Bondster chrání vaše peníze zárukami zpětného odkupu atd. stále hrozí, že o svůj investovaný kapitál přijdete.

Kolik můžete investováním do Bondsteru vydělat?

Průměrný roční výnos na Bondsteru se pohybuje kolem 14 %. Aktuální průměrný roční výnos si můžete prohlédnout na stránkách platformy.

Kdo může investovat na platformě Bondster?

Abyste mohli investovat u Bondsteru, musíte splňovat pouze následující požadavky:

 • Minimální věk 18 let
 • Bankovní účet v Evropské unii

Pokud tyto požadavky splňujete, můžete se zaregistrovat, žádné další požadavky na klienty Bondster neklade.

Co je sekundární trh na platformě Bondster?

Sekundární trh je místo, kde mohou investoři prodat své stávající investice dalším investorům Bondsteru. Investoři tak mají možnost dostat se ke svým penězům dříve, než původně plánovali, pokud potřebují.

Je možné investovat na Bondsteru i v českých korunách?

Ano, Bondster nabízí dva typy investic do půjček, a to v eurech, které jsou bez poplatku a v korunách, které jsou zatíženy drobným poplatkem.

Přejít na Bondster >>

5/5 - (20 hlasů)