Pojištění právní ochrany patří k pojistkám, které opravdu oceníte až ve chvíli, kdy ji budete potřebovat. Poplatky za právní služby mohou být neuvěřitelně vysoké, ať už vás někdo žaluje, nebo jste vy osoba, která se soudní cestou brání. Pár set korun ročně zaplacených na pojistném za pojištění právní ochrany vás tak může ušetřit od placení horentních nákladů.

Pojištění právní ochrany je specifický druh pojištění, který je nabízený jak klasickými pojišťovnami, jako je ČSOB nebo Allianz, tak specializovanými pojišťovacími společnostmi, nejznámější z těchto institucí bude pravděpodobně DAS. Můžete si ho tak sjednat vedle klasického úrazového pojištění nebo úplně samostatně.

Pojištění právní ochrany kryje náklady na právní služby, pokud vás někdo zažaluje, případně i vaše náklady na advokáta, pokud se chystáte sami obrátit na soud. Velmi ho oceníte v situaci, kdy se chcete domoci svého práva při cestách v zahraničí, podnikatelé ho využijí při donucování zaplacení dlužných faktur a majitelé bytů pak mohou pojistku uplatnit při vymáhání dluhů od nespolehlivého nájemníka. Sjednání pojištění právní ochrany je samozřejmě naprosto dobrovolné, v současné době už se stává prakticky standardem, zvlášť pokud se chystáte podnikat nebo vlastníte nějaký majetek.

Klíčové vlastnosti pojištění právní ochrany:

  • Sjednání není povinné, je nabízeno i běžnými pojišťovnami, standardně je třeba sjednat samostatnou smlouvu
  • Pojištění vás nekryje proti platbám za soudní vyrovnání, kryje pouze náklady na právní služby
  • Pojistky nekryjí náklady na události, které jsou z pojistných podmínek vyloučené
  • Jednotlivá pojištění právní ochrany se liší z hlediska výše maximálního pojistného krytí

Co je hrazeno z nákladů na pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany vás střeží před celou řadou událostí. Základní nabídka je rozdělena do 4 kategorií:

  • Samostatné služby – jedná se o jednotlivé služby, které si vybíráte na principu připojištění. Nejčastěji se jedná o právní ochranu bydlení, vozidla, zaměstnance, pro případ úrazu a soukromá právní ochrana.
  • Balíčky služeb – jak už název napovídá jedná se o speciální balíčky právní ochrany, které jsou složené z jednotlivých samostatných služeb, případně je jednou pojistnou smlouvou kryto více jedinců. Zvýhodněné balíčky pro více osob představuje rodinné pojištění právní ochrany nebo pojištění pro partnery. Dále se nabízejí speciální balíčky pro jednotlivce, nejčastěji pro řidiče nebo důchodce.
  • Pojištění právní ochrany pro podnikatele – speciální typ pojištění, který je ušitý na míru podnikatelům a jejich potřebám. Primárně chrání podnikatele před riziky, která mohou vznikat v rámci obchodních vztahů.
  • Speciální kategorie – jedná se opět o balíčky, které jsou přizpůsobeny na míru jednotlivým rizikovým profesím. Častokrát se jedná o lékaře, myslivce nebo sportovce.

Na jaká rizika se pojištění právní ochrany nevztahuje?

Žádné pojištění vás nedokáže perfektně krýt pro jakoukoliv událost a pro pojištění právní ochrany to platí rovněž. Existuje hned několik běžných scénářů, na které se pojistka vztahovat nebude.

Prvním případem je situace, kdy náklady na právní služby přesáhnou smluvně ujednané limity. Proto doporučujeme nešetřit a připlatit si za opravdu vysoké krytí. Některé pojišťovny pak mají výjimky i na spory typu urážky na cti nebo manželské neshody. Proto byste měli každou pojistku včetně výluk z pojištění poctivě číst, než ji podepíšete.

Nakonec můžete mít také obtíže s uplatněním nároku na proplacení nákladů za právní služby, pokud v průběhu likvidace pojistné události vyjde najevo, že ke vzniku soudního sporu či události, která je soudně řešena, došlo dříve, než bylo pojištění uzavřeno.

Má smysl si uzavírat pojištění právní odpovědnosti?

Co si budeme povídat, nikdo z nás není svatý ani neomylný a jednou vám může přijít soudní obsílka ani nevíte jak. Pár stokorun ročně zaplacených na pojistném vám určitě zajistí klidný spánek. Budete-li potřebovat právní pomoc ušetří vám pojištění desítky tisíc korun. Musíte brát v úvahu, že služby kvalitního právníka stojí tisíce korun na hodinu.

Rozhodnutí, zda si sjednáte pojištění právní ochrany, je nakonec vždy na vás. Opravdu jste si ale jistí, že budete schopní, a hlavně ochotní platit náklady na kvalitní právní ochranu z vlastní kapsy? Budete na to mít dostatek hotovosti? Scénáře mohou být různé, a opravdu nikdy nevíte, kolik peněz vám taková pojistka nakonec může ušetřit. Stačí ovšem jeden soudní spor a vrátí se vám částka, kterou byste na pojistném nezaplatili ani za celý život.

V čem je pojištění právní ochrany jiné od pojištění odpovědnosti?

Pokud máte uzavřené pojištění odpovědnosti, kryje vás toto pojištění, pro případy, kdy způsobíte nějakou neúmyslnou škodu ať už jiné osobě nebo třeba zaměstnavateli.

Pojištění právní ochrany je naproti tomu užitečné, pokud hodláte podnikat právní kroky vůči jiné osobě, abyste vymáhali vlastní škodu. Případně se bránili, pokud bude jiná osoba vymáhat škodu po vás.

Jakým chytákům se vyhnout?

Většina pojišťoven nabízí pojištění právní ochrany s nulovou spoluúčastí pojistníka. Pokud se tedy setkáte s nabídkou, která obsahuje vaši spoluúčast, určitě smlouvu nepodepisujte, na českém trhu naleznete i výhodnější nabídky.

Rovněž byste se měli vyvarovat nízkým limitům plnění. Pojišťovny nabízejí s úmyslem snížit pojistné takové smlouvy, které nakonec nemáte šanci využít, protože nabízí tak nízké krytí, že vám případné soudní výlohy ani nezaplatí. V neposlední řadě si určitě projděte už jednou zmiňované výluky z pojištění a podrobně studujte i pojistné podmínky, včetně drobného písma.

Nakonec byste měli zvážit, zda se nepojišťujete proti událostem, které mají nulovou šanci, že se vám přihodí.

Slovo závěrem:

Pojištění právní ochrany si pomalu hledá cestu k českým pojištěncům, a to poměrně úspěšně. Není se co divit. Více než třetina obyvatel ČR řešila v posledních 5 letech nějaký soudní spor. Existuje tak vysoká pravděpodobnost, že se vám pojištění právní ochrany bude hodit. Jednotlivé pojistky však porovnávejte nejenom na základě jejich ceny, ale také limitů a vyloučených událostí.

Kvalitní pojištění právní ochrany vás bude krýt před většinou myslitelných událostí a bude krýt náklady případného právního sporu. Díky tomuto pojištění si budete moci bez obav dovolit i právníka se zkušenostmi, kterého byste za běžných okolností neměli, jak zaplatit. Díky tomu vaše šance na úspěch v soudním sporu výrazně stoupne.

5/5 - (5 hlasů)