Pokud prodáváte nemovitost, připravte se na to, že získaný příjem budete muset zdanit. Kromě daně z příjmu fyzických osob platíte také daň z nabytí nemovitosti (dříve daň z převodu nemovitosti). Daň dosud platí prodávající, uvažuje se však o tom, že by ji v budoucnu mohl platit nabyvatel nemovitosti. Stále se však jedná o případných změnách v legislativě.

Kolik činí daň z nabytí nemovitosti a jak se počítá

Tato daň má sazbu 4 % a ta se nijak nemění s hodnotou prodávané nemovitosti. Z daně nejsou žádné výjimky. Jedinou alternativou, kterou můžete zvolit, pokud se placení daně chcete vyhnout, je daň darovací. Tu lze však aplikovat pouze u osob, které si nemovitost bezúplatně darují. Nejčastěji se tyto převody využívají právě v rodině a nejsou daněny. Nevzniká zde ani povinnost podání daňového přiznání. V případě daně z nabytí nemovitosti se však daňovému přiznání nevyhnete.

Přiznání musíte podat nejpozději do konce třetího měsíce, který následuje po tom měsíci, v němž se vložilo právo do katastru nemovitostí, nebo kdy nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti. Ta ve specifických případech nemusí být evidována v katastru nemovitostí. Pokud tak neučiníte, hrozí vám pokuta.

Prodejní cena nebo směrná hodnota nemovitosti

Laikovi se může zdát těžké určit, kolik přesně na této dani zaplatí. Čtyři procenta se počítají ze základu daně a ten může činit 100 % prodejní ceny nemovitosti nebo 75 % její směrné hodnoty. Tento údaj určí místně příslušný finanční úřad.

V praxi se jedná o cenu obvyklou, za níž byste měli nemovitost prodat. Při výpočtu se uvažuje vždy vyšší cena. Takže se placení daně nevyhnete ani tak, že nemovitost prodáte pod cenou, jelikož to by vám finanční úřad daň rozhodně doměřil. Kupní cenu ještě můžete porovnat s cenou ze znaleckého posudku, jestliže nejste se směrnou hodnotou finančního úřadu spokojeni. Pak už se postupuje obdobně.

Náklady související s nemovitostí

Jak je u této daně s náklady? Například ty, které vydáte za znalecký posudek, si můžete od základu daně odečíst. Přiznání se pak podává na speciálním formuláři. Výpočet daně ale není složitý, takže si i bez něj snadno spočítáte, na kolik vás tato daň přijde. Jestliže ji nezaplatíte, může finanční úřad částku vymáhat nejen po vás, ale nakonec i po kupujícím, který zde figuruje v roli ručitele.

Co je předmětem daně při prodeji nemovitosti

Daň z prodeje nemovitosti se týká všech pozemků, staveb, částí inženýrských sítí nebo jednotek nacházejících se na území České republiky. Může se jednat také o spoluvlastnické podíly na tyto nemovitosti. Po výpočtu se daň zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Jestliže vám vyjde menší hodnota než 200 Kč, tak daň z nabytí nemovitosti neplatíte.

Ohodnoťte tento článek