Získat hypotéku bylo během posledních pár let celkem pohodlná záležitost. Díky tomu se k hypotéce dostal téměř každý zájemce, i když neměl dost vlastních peněz nebo finanční rezervu. Bohužel to vedlo k rizikové situaci, kterou se nyní Česká národní banka snaží limitovat, aby byl v budoucnu případný dopad co nejmenší. Díky tomu budou od října 2018 v platnosti nová, přísnější pravidla pro hypotéky.

Je pravda, že tato pravidla už většina bank používá již několik měsíců, ale tato pravidla nejsou nyní nastaveny tak přísně, jak je v plánu od října. Právě nové podmínky dost podstatně znesnadní získání hypotéky pro žadatele, kteří nemají dostatečné příjmy a také dost vlastních zdrojů.

Získat hypotéku bude pro mladé lidi opravdu těžké

Pokud nemají žadatelé o novou hypotéku dostatečně vysoké příjmy, našetřenou část kupní ceny ze svého a ještě třeba splácejí i další půjčky, úvěry nebo leasingy, tak je jejich šance na vlastní bydlení opravdu minimální. Proč? Protože nesplní minimálně jednu ze tří pevně daných podmínek, které budou banky kontrolovat.

Maximální LTV – LTV je procentuální vyjádření výše úvěru (hypotéky) oproti odhadní ceně nemovitosti. Nyní i v budoucnu bude její maximální výše 90 %, ovšem pro omezený počet celkových obchodů. Pevně stanovených pak zůstává 80 % LTV. Jak se počítá LTV? Jednoduše. Vydělíte si výši hypotéky (peněz, které potřebujete) odhadní cenou nemovitosti. Vyjde Vám číslo, které pak vynásobíte 100 a získáte v procentech, jaké je LTV úvěru. Např. 800.000: 1.000.000= 0,8 x100 = 80( %). Odhadní cena se používá z toho důvodu, že kupní cena může být a v poslední době i je, nadhodnocena třeba i o 15 %. Banky pak málokdy akceptují kupní ceny a vycházejí z odhadu.

Maximální zadluženost 45 % z čistých příjmů domácnosti – Výše měsíční splátky hypotéky v součtu další měsíčních splátek za úvěry, leasing atd nesmí překročit 45 % čistých příjmů domácnosti. Jednoduše řečeno – Máte výplatu 27.000,- Kč čistého, partner/-ka má výplatu 23.000,- Kč. To je čistý měsíční příjem domácnosti celkem 50.000,- Kč. Součet splátky za hypotéky, půjčky a další finanční závazky z úvěrů nesmí překročit 45 % z tohoto příjmu. Tj. 22.500,- Kč/měsíc

Splacení úvěru do 9 let – Ne, nikdo po vás nebude chtít, abyste zaplatili hypotéku už za 9 let. Tato podmínka znamená, že když vynásobíte veškeré čisté roční příjmy domácnosti 9 lety, získáte výši maximálního úvěru, který můžete získat. U příkladu výše měla domácnost společný čistý měsíční příjem 50.000,- Kč. Jejich limit získaného úvěru tedy bude 50.000 x 12 měsíců (1 rok) x 9 let. V číslech to vychází: (50.000 x 12) x9 = 600.000 x 9 = 5.400.000,- Kč – Toto ale není maximální kupní cena. Ta při LTV 80 % vychází na 6.750.000,- Kč. U hypotéky na 5.400.000,- Kč s očekávanou úrokovou sazbou 2,89 % a splatností 30 let vychází měsíční splátka hypotéky přibližně na 22.500,- Kč. To je přesně limit druhé podmínky- maximální měsíční zadluženosti. Pro žadatele tak bude úvěr reálný, pokud nebudou mít další splátky úvěrů. Ano. Jasně tak vidíte, že se dost omezí možnost dofinancovat kupní cenu dalším úvěrem a získat tak úvěr na 100 % LTV.

Získejte hypotéku za příznivějších podmínek

Ještě pořád je tedy možnost se  těmto podmínkám vyhnout a zajistit si vlastní bydlení nebo nemovitost na pronájem jako investici. Pokud tedy máte v plánu jít do hypotéky, už je opravdu málo času na vyčkávání, váhání a odsouvání termínu. Zbytečně se tak totiž připravíte o výhodné úrokové sazby, které samozřejmě postupně rostou stále nahoru. Sice pomalu, ale jistě.

5/5 - (1 hlas)