Půjčky na směnku byly v minulosti zcela běžné a tento typ půjček využívala řada známých nebankovních společností, dnes už je tolik institucí nenabízí. V některých případech se přitom jedná také o půjčky od soukromé osoby. Půjčka na směnku není ani tak specifickým typem půjčky, jako spíše druhem zajištění pro případné vymáhání peněz od dlužníka, pokud se dostane do platební neschopnosti. Půjčka na směnku je výhodná především pro věřitele, ale řada lidí ji zvažuje i jako alternativu k zajištěným půjčkám. Kromě svých výhod má však také řadu nevýhod.

V minulosti byly půjčky na směnku běžnou součástí nabídky úvěrů, zejména nebankovních společností. Zpravidla se jednalo o půjčky bez poplatku předem a bez jakékoli jiné formy ručení, což bylo výhodné, protože žadatel nemusel shánět například ručitele nebo ručit nemovitostí. V dnešní době se však směnka u půjček používá mnohem méně.

Pokud si chcete půjčit peníze na směnku, nezáleží na tom, kde žijete nebo odkud pocházíte. Několik poskytovatelů nabízí půjčku pro větší města, jako je Praha nebo Brno, ale i pro menší města a venkovské oblasti. Nebankovní rychlé půjčky na směnku jsou obvykle bez poplatku předem, lze je sjednat téměř okamžitě a dokonce online, i když je samozřejmě nutná osobní přítomnost při samotném podpisu směnky. Tento úvěr lze získat i od soukromého investora.

Co je směnka

Směnka je cenný papír, který se řídí zákonem z roku 1950, konkrétně Zákonem směnečným a šekovým č. 191/1950 Sb. Směnka jako taková musí být označena slovem Směnka a neexistuje pouze jeden druh směnky, ale hned několik druhů. Nejčastěji se jedná o směnku vlastní, kde se osoba, která ji podepisuje, přímo zavazuje splatit majiteli směnky určitou částku, nebo směnka cizí, kde má tento závazek vůči věřiteli třetí osoba.

Na směnce je přesně napsáno, komu, jakým způsobem a kdy má být za půjčku zaplaceno. V praxi to znamená, že půjčky na směnku nejsou splatné v pravidelných splátkách (takže není nutné nastavovat například trvalý příkaz), ale jsou splatné jednorázově. Vzor formuláře je k dispozici ke stažení na několika internetových stránkách ve formě pdf nebo doc souboru, takže vzor formuláře lze najít na internetu ke stažení. Nejčastěji se používá tzv. blankosměnka bez protestu. V tomto případě je směnka na začátku prázdná a postupně se na ni zapisuje nebo doplňuje částka, která má být na konci splacena. Takové směnky používaly banky především pro podnikatelské úvěry a v tomto případě musí být dohoda o vyplňovacím právu podepsána oběma stranami.

V opačném případě je směnka již na začátku vyplněna. Směnka je tedy formou ručení a někdy se odborně označuje také termínem aval nebo avalová směnka. O nárocích vyplývajících ze směnky rozhoduje soud ve svém rozhodnutí, které nejprve vydá na základě návrhu věřitele. Proti tomuto platebnímu rozkazu se lze odvolat, obvykle do 3 dnů, a v případě odvolání nese důkazní břemeno dlužník, který musí prokázat neplatnost nebo nezákonnost směnky, a důkazní břemeno je tedy na dlužníkovi.

V případě nebankovních půjček je tedy směnka poměrně výhodná pro věřitele a nevýhodná pro dlužníka. Platí také, že každá směnka nebo její kopie představuje nový závazek, proto nikdy nepodepisujte kopie originálu směnky, protože se jedná dle zákona o nové směnečné závazky. Nevýhodou ručení směnkou je to, že se ručí celým majetkem, což se následně využívá v případě exekuce, kdy lze zabavit vše, co nespadá do zákonem omezených položek v rámci movitého či nemovitého majetku.

Jak funguje půjčka na směnku?

Soukromá půjčka na směnku je nebankovní půjčkou. Obvykle se jedná o půjčku s délkou splatnosti několik měsíců až nižší počet let, přičemž vypůjčené prostředky se hradí jednorázově ve stanovený termín splatnosti. Zásadní je důkladně si pročíst podmínky směnky, aby pro vás taková půjčka nebyla extrémně nevýhodná nebo až likvidační. Zejména, pokud nebudete schopni směnku splatit.

Směnka musí obsahovat minimálně následující náležitosti:

 • Identifikaci vystavitele směnky
 • Identifikaci příjemce hotovosti
 • Výši splátky, která má být splacena včetně úroků a poplatků
 • Datum a formu splacení směnky

Pokud si někdo vezme půjčku na směnku a má problém s nesplácením, postupuje se nejčastěji následovně:

 1. Věřitel podá u soudu návrh na vydání platebního rozkazu na základě směnky.
 2. Soud rozhodne bez slyšení dlužníka a bez podrobného zkoumání věci a pouze na základě existence směnky vydá směnečný platební rozkaz, kterým dlužníkovi uloží, aby do určitého data zaplatil dluh ze směnky.
 3. Pokud se dlužník odvolá, následuje slyšení, ale dlužník musí prokázat, že směnka je nepřiměřená nebo neplatná – pokud se to neprokáže, musí dlužník dluh zaplatit.
 4. V případě směnečného dluhu je v sázce celý majetek dlužníka, v případě potřeby i jeho nemovitý majetek.

Jaké existují typy půjček na směnku?

Půjček na směnku existuje celá řada, ale je důležité mít na paměti, že ne všechny jsou důvěryhodné. Pokud se přeci jenom pro půjčku na směnku rozhodnete, pečlivě si prostudujte podmínky úvěru, zejména se zaměřte na to, kolik nakonec zaplatíte peněz a rovněž si přečtěte, co by vám hrozilo v případě, že nebudete schopní směnku zaplatit v předem stanoveném termínu. Když už se pro směnku rozhodnete, nezapomeňte brouzdat internetem a vyberte tu nejvýhodnější z dostupných nabídek. Máte na výběr z následujících variant půjčky na směnku:

 • Půjčka na směnku v hotovosti
 • Rychlá půjčka na směnku ihned
 • Půjčka na směnku pro lidi s exekucí
 • Půjčka na směnku od soukromé osoby
 • Půjčka na směnku na ruku

Základním doporučením je se vyhnout společnostem s negativními referencemi od stávajících žadatelů. V tomto odvětví existuje řada podvodných věřitelů, kteří vás chtějí doslova oškubat o poslední korunu a není výjimkou, že vás nakonec přivedou k osobnímu bankrotu. Varováním jednoznačně je, pokud po vás chce poskytovatel směnky nejdříve zaplatit nějaký jednorázový poplatek za vyřízení žádosti. Ten obvykle klient zaplatí, peněz se však už nikdy nedočká.

Na co si dát pozor při půjčování na směnku:

 1. Stejně jako u jiných půjček si dejte pozor na úrokovou sazbu a podmínky splácení půjčky. Vybírejte, porovnávejte, a především počítejte s kalkulačkou v ruce.
 2. I když je výhodnější ručit za půjčku směnkou, měli byste počítat s tím, že exekutor může zabavit i váš majetek, pokud půjčku nesplácíte.
 3. Směnka je pouze jedna a obvykle je v držení věřitele. Nepodepisujte více než jednu směnku, protože se již nebude jednat o kopii, ale o zcela novou směnku.
 4. Kromě smlouvy o půjčce musí být směnka opatřena také dohodou o indosaci směnky, v níž je přesně uvedeno, jakým způsobem lze směnku použít k vymáhání půjčky.

Půjčky na směnku ihned

Výhodou půjčky na směnku ihned je obvykle to, že tento druh půjčky lze použít na cokoli, protože se vlastně jedná o neúčelovou půjčku.

Půjčku ihned na směnku lze získat prakticky do několika hodin, protože většinou nejde o větší půjčky, kde by bylo vyžadováno zajištění například nemovitostí. Rychlé půjčky na směnku tak věřitel nabízí u menších typů půjček, nejčastěji spotřebitelských úvěrů. Takovou půjčku na směnku lze sjednat téměř okamžitě a také bez poplatků předem.

Kdo takové půjčky poskytuje a kdo půjčí peníze na směnku? Půjčku na směnku bez poplatků (a bez poplatku za zpracování) nabízí řada nebankovních poskytovatelů a také některé soukromé osoby, a to především prostřednictvím různých reklamních nebo zprostředkovatelských systémů.

Přestože jsou směnky a půjčky vzájemně propojeny, jedná se také o formu ručení, která je výhodnější pro poskytovatele než pro dlužníka, protože je fakticky vymahatelná pouhým soudním příkazem, takže je třeba si dát pozor na to, kdo vám peníze poskytuje.

Půjčka od soukromé osoby na směnku

Soukromí věřitelé používají směnku hlavně u menších půjček, u kterých není zajištěna nemovitostí. Mohou to být i půjčky bez potvrzení příjmu a bez ověření registrů dlužníků. V případě soukromých půjček je směnka ideálním nástrojem pro obě strany, je však třeba dbát na další podmínky.

Soukromé půjčky na směnku tu jsou s námi už od vzniku barterového systému, kdy si lidé mezi sebou nejprve vyměňovali zboží, posléze ale přišli na to, že to pro ně není úplně výhodné, proto lidé, kteří měli peníze navíc, začali půjčovat peníze dalším zájemcům proti podpisu – a tak vznikla směnka. Šlo jednoduše řečeno o soukromou půjčku, která byla podložena velmi jednoduchou smlouvou, kde byla definovaná výše půjčené částky a podmínky splácení.

Půjčky na směnku poskytují také soukromí investoři a lze je v inzerátech poznat podle toho, že v textu inzerátu se obvykle uvádí něco jako „půjčuji na směnku“ apod., protože soukromá osoba obvykle jedná svým jménem.

Takové inzeráty lze nalézt například na internetu na obecných inzertních portálech nebo přímo na webových stránkách specializovaných na soukromé zadávání inzerátů. V případě neznámého soukromého inzerátu nikdy neplaťte poplatky předem a obecně se vyhněte jakýmkoli poplatkům. Chcete-li si půjčit od soukromé osoby, pak dělejte vždy pouze na základě řádně a notářsky ověřené smlouvy o půjčce.

Tyto půjčky mají výhodu v tom, že jsou obvykle bez registru a  bez doložení příjmů a také bezúčelové, takže jsou velmi flexibilní. Nepůjčujte si na příliš dlouhou dobu, ale zároveň si nepůjčujte ani na příliš krátkou dobu, tedy tak, abyste mohli půjčku včas splatit. Dejte si rovněž pozor na celkovou částku, která má být zaplacena, a vždy porovnávejte více nabídek, protože se jedná o neregulovaný trh s půjčkami s nižšími, ale i velmi vysokými úrokovými sazbami.

Výhody půjček na směnku:

 • Směnka se používá pro běžné malé i větší půjčky v nebankovním sektoru, případně i v soukromém úvěrovém sektoru, a tak je nabídka poměrně pestrá.
 • V případě mnoha nebankovních půjček se jedná o formu ručení, která je alternativou k půjčkám s ručitelem a k získání půjčky tak nepotřebujete třetí osobu.
 • Často se používá také u podnikatelských úvěrů, kde žadatel nemusí zastavovat movitý ani nemovitý majetek a je to také rychlejší způsob ručení.

Nevýhody půjček na směnku:

 • Pokud jde o půjčky na směnku od soukromých osob, měli byste si pečlivě ověřit zkušenosti nebo navštívit fórum, protože reklama obecně na internetu může obsahovat i neseriózní nebo předražené nabídky.
 • Nikdy neplaťte poplatky předem za žádnou půjčku a vždy si ověřte serióznost věřitele a vyhněte se neznámým nebankovním společnostem.
 • Při podepisování směnky buďte opatrní, podepisujte vždy jen jednu směnku, protože každý exemplář směnky je zároveň novým finančním závazkem.

Půjčka na směnku a právo

Výše jsme si nastínili, jak takové půjčky na směnku fungují, ale nyní se dostáváme k tomu hlavnímu. Půjčky na směnku jsou od roku 2013 zákonem zakázány. Smutné je, že se o tom v médiích a dalších informačních prostředcích nemluví a lidé netuší, že se jedná o nelegální nabídku půjček – nicméně lidé ve špatné finanční situaci, například ti, kterým hrozí osobní bankrot nebo lidé s negativními záznamy v registrech dlužníků o tyto půjčky stále žádají.

Mnoho společností tak nadále nabízí půjčky na směnku. Vidíme zde však, že pokud je něco nelegální, nezanechává to v nás dojem něčeho, co bychom měli využít a přihlásit se k tomu. Velmi důležitá je finanční gramotnost a vědomí, proč byste neměli zatěžovat váš rozpočet nevýhodnou směnkou s vysokým rizikem bankrotu.

Tuto oblast upravuje zákon o spotřebitelském úvěru. Chybu dělá především věřitel směnky, který dobře ví, že se jedná o protiprávní jednání. Pokud by se vaše nesrovnalost/případ dostal k soudu, je velmi pravděpodobné, že byste vyhráli, ale není jisté, zda byste dostali své peníze zpět. Poskytovateli však může být uložena velmi vysoká pokuta za toto jednání. Nikdo vám samozřejmě nemůže zakázat podepisovat půjčky na směnku. Jedná se ale o skutečně vysoce rizikový typ půjčky, který vás může dostat do velkých problémů a dluhů.

4.9/5 - (40 hlasů)