Solus je jedním z registrů dlužníků, který působí v ČR. Řadí se hned vedle Centrálního registru úvěrů, který vede Česká národní banka, Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací. Zápis v Solusu vám může způsobit nemalé problémy, pokud chcete žádat o úvěr. Tento zápis zde navíc budete mít několik let a po celou dobu vám bude ještě více komplikovat vaše starosti.

Registry dlužníků Solus

Na stránkách Solusu najdete několik dílčích registrů. Jedná se o registr fyzických osob jako spotřebitelů, registr identifikačních čísel (podnikatelských subjektů), pozitivní registr, registr neplatných dokladů, insolvenční registr a registr třetích stran.

Jak si vyhotovit výpis z registrů dlužníků

Pokud si chcete ověřit, zda nemáte v tomto registru záznam, není nic jednoduššího než kontaktovat přímo Solus. Občané mohou o výpis z registru požádat dvěma způsoby.

Zaprvé se jedná o SMS výpis a zadruhé o písemnou žádost. V případě SMS výpisu je nutné nechat si vygenerovat osobní číslo. Je proto nezbytné zadat své osobní údaje včetně čísla občanského průkazu. Žádost podáváte přímo na stránkách občanského sdružení Solus. Pokud chcete žádat písemně, stáhnete si speciální formulář, který vyplníte a zašlete poštou na adresu Solusu. Tato žádost musí mít úředně ověřený podpis, jinak nebude vyhotoven výpis.

Jelikož se Solus řídí bezpečnostními směrnici, není možné vyřídit odpověď na žádost o výpis z registrů osobně na počkání, telefonicky, faxem ani e-mailem. Rovněž nemůžete požadovat výpis expresně. Nežádejte tedy o něj na poslední chvíli, ale raději s předstihem. Například vyhotovení papírového výpisu může trvat až 14 dní. Je tedy ideální si jej zajistit přibližně měsíc před žádostí o úvěr.

Jak na výmaz z registru dlužníků

Trápí vás záznam v registru dlužníků a chcete se jej zbavit? Vymazání záznamu je opravdu problematické. Pokud jste zjistili, že máte záznam podle výpisu z registru nebo vám to sdělili v bance při schvalování úvěru, je dobré dluh, jestliže stále existuje, doplatit. Bohužel i když jej uhradíte, záznam v registru dlužníků může zůstat i několik dalších let poté. Registr Solus však po uhrazení dluhu můžete o výmaz sami požádat. Jestliže vám nevyhoví, tak celou situaci doporučujeme řešit s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo později se soudem.

Bohužel mnoho lidí vůbec netuší, že má záznam v registru, dokud nepožádá o nějakou půjčku. V takovém případě pak zůstává jen možnost požádat o půjčku bez registru, kde se do něj při schvalování nenahlíží. Navíc takový starý dluh je velkým rizikem i z důvodu, že na něm může běžet bez vaší vědomosti penále a hrozí tedy, že budete muset doplatit až desítky tisíc korun za svou nevědomost. I proto se vám vyplatí nechat si výpis ze Solusu jednou za čas vyhotovit.

5/5 - (1 hlas)