Chystáte se k založení s.r.o.? Nevíte kudy kam, co dřív? Byli jste už dokonce na některém z úřadů, ale nepochodili jste? Pak je tento článek právě pro vás. Zde se dozvíte krok za krokem, jak postupovat a také přehledně uvidíte podstatné náležitosti každého kroku.

Nejpodstatnější výhody společnosti s ručením omezeným tkví v omezení ručení a minimálního základního kapitálu na výši 1 koruny. Zatímco živnostník ručí celým svým majetkem, u společnosti s ručením omezeným nikoliv. S.r.o. ručí celým svým obchodním majetkem, tzn. nikoliv osobním majetkem společníků. Žijete stále v domnění, že pro založení potřebujete 200.000 Kč? Nechte se vyvést z omylu. Dnes vám stačí pouhá koruna základního kapitálu.

Zdá se vám, že to zní skvěle a neexistují nevýhody s.r.o. oproti živnosti? Je tady jeden pádný důvod a to daňové hledisko. Už jste slyšeli, že podíl na zisku společníků podléhá tzv. dvojímu zdanění? Znamená to, že výsledek hospodaření se zdaní 19% a pak, jakmile je vyplácen společníkovi ještě jednou 15% (v případě FO, pokud je společník PO tak 19%). Další nevýhodou je o něco náročnější administrativa vedení společnosti.

Hlavní výhody s.r.o. jsou:

 • Omezení ručení (jak již název společnosti napovídá)
 • 1 Kč základního kapitálu (jako minimum)

Hlavní nevýhody s.r.o. jsou:

 • Dvojí zdanění
 • Náročnější administrativa

Pokud jste si vědomi výše uvedených, a všech dalších pro vás důležitých aspektů s.r.o. a rozhodli jste se pro společnost s ručením omezeným, nezbývá nic jiného, než se dát do zakládání.

Pokud se skutečně chystáte založit s.r.o., připravte si cca 11.000 Kč a 20 dní. Lze to stihnout i rychleji, pokud již znáte formuláře, máte vše připraveno a budete moct kdykoliv chodit na příslušné úřady.

Ve zkratce lze popsat založení společnosti s ručením omezeným v těchto 4 krocích:

 1. Sepsat společenskou smlouvu
 2. Získat živnostenské oprávnění
 3. Založit účet v bance
 4. Zápis do obchodního rejstříku

Tohle nezní vůbec složitě, že? I když to není ve skutečnosti kdoví jak komplikované, až takto jednoduché to zase není. Dále si rozepíšeme jednotlivé kroky trošku podrobněji včetně náležitostí, které budete potřebovat. Důležité je jednotlivé kroky nepřeskakovat. Jak určitě uvidíte, jednotlivé kroky na sebe navazují a nelze vždy zvolit jiné pořadí.

V dalších kapitolách budou uváděny náklady pro zakládání společnosti se 3 společníky.

Nyní jednotlivé kroky poněkud podrobněji:

1. Sepsání společenské smlouvy (=založení, neplést se vznikem tj. krok 4)

Nejprve si sepište společenskou smlouvu či zakládací listu v případě jednoho zakladatele. Dále čestná prohlášení jednatelů. Najděte si na internetu vzor a ten upravte, je to rychlejší než vše vymýšlet (stejně tak u dalších dokumentů). Dejte si pozor na všechny podstatné náležitosti těchto dokumentů. Smlouva musí být podepsána u notáře. Zde si připravte cca 4.400 Kč (závisí na výši ZK). Každé ověření podpisu vás vyjde na cca 30 Kč.

Každá listina bude mít ještě svou kopii.

Výpis z rejstříku trestů lze dokládat elektronicky.

V tomto kroku budete potřebovat:

 • Společenskou smlouvu
 • Prohlášení jednatelů
 • Přítomny všechny jednatele a společníky

2. Získání živnostenského oprávnění

Navštivte příslušný živnostenský úřad. Zde odevzdáte vyplněný jednotný registrační formulář. Ten lze před tiskem vyplnit online na stránkách příslušného úřadu. Při vyplňování online máte výhodu, že počítač vám zkontroluje mnohé formální náležitosti JRF.

Zde budete potřebovat také odpovědného zástupce, který doloží odbornou způsobilost.

Dále zde musíte doložit kopii společenské smlouvy, výpis z katastru nemovitostí a právní důvod k užívání nemovitosti. Právním důvodem užívání může být např. smlouva o pronájmu.

Na živnostenském úřadě kromě občanského průkazu a výše uvedených papírů budete potřebovat 1000 Kč jako poplatek za ohlášení živnosti.

Do pěti dnů vám na adresu sídla přijde oficiální výpis z živnostenského rejstříku.

Pro ohlášení živnosti budete potřebovat:

 • JRF
 • Odpovědného zástupce
 • Kopii společenské smlouvy
 • Právní důvod k užívání nemovitosti
 • 1000 Kč

3. Založení bankovního účtu a splnění vkladové povinnosti

Po založení účtu správcem vkladu mají společníci splnit svou vkladovou povinnost. Pak lze u banky vyžádat potvrzení o složení dané peněžní částky.

4. Zápis do obchodního rejstříku (=vznik společnosti)

Vyplňte online formulář podání do veřejného rejstříku a podepište jej u notáře společně se souhlasem o umístění sídla a s prohlášením správce vkladu o splacení vkladů společníky, jehož přílohou bude potvrzení z banky.

Nyní můžete jít na krajský soud podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Zde k návrhu potřebujete:

 • Souhlas s umístěním sídla
 • Výpis z katastru nemovitostní
 • Prohlášení správce vkladu (včetně přílohy)
 • Výpis z živnostenského rejstříku

Během následujících dnů vám přijde výzva k naskenování a zaslání společenské smlouvy, prohlášení jednatelů a zaplacení poplatku ve výši 6.000 Kč.

Jako poslední krok (po založení i vzniku společnosti) musíte podat (lze i elektronicky) přihlášku k registraci na daňový úřad. K ní přiložíte ještě smlouvu o zřízení bankovního účtu.

Celý proces zakládání není úplně jednoduchý, ale s tímto návodem se vám to jistě podaří.

Který krok se vám jeví jako nejsložitější? Již máte společnost úspěšně založenou? Jak dlouho to trvalo vám a v čem byste postup zjednodušili?

Založení s.r.o. na klíč

Nechte si založit společnost od profesionálů

Ceny už od 7500 Kč
Založení s.r.o. na klíč
5/5 - (4 hlasy)