Jako alternativní zdroje energie můžeme označit například větrnou a geotermální energii, energii vody, slunečního záření, využití tepelných čerpadel, příliv oceánů nebo energii vzniklou spalováním biomasy. Kromě pojmu „alternativní“ se často setkáváme i s termínem „obnovitelný“. Například v porovnání se spalováním uhlí je vodu téměř nemožné vyčerpat. Zatímco zásoby uhlí se již pomalu krátí. Navíc tato energie je i ohleduplná k životnímu prostředí, spalováním uhlí vzniká velké množství škodlivin a devastuje se příroda.

Energie z vody

Právě energie získávána prostřednictvím vodních elektráren má v ČR na obnovitelných zdrojích největší podíl. Hydroenergetika je nejúčinnější tam, kde mají řeky prudký tok a voda má velký spád. V roce 2012 byl podíl vodní energie na celkové 4 %. I tak se jedná o významný doplňkový zdroj. Vodní elektrárny totiž nemají žádné negativní dopady na ovzduší, splynou s okolní krajinou a jsou bezodpadové. V případě vodní elektrárny jsme závislí jen na chování přírody, nikoliv na dovozu surovin do země.

Často se v souvislostí s vodními elektrárnami hovoří také o geotermálních elektrárnách, které vyrábějí elektřinu prostřednictvím energie z nitra naší planety. Tyto elektrárny se však využívají minimálně, protože jejich výstavba je až pětkrát dražší než výstavba jaderné elektrárny.

Větrná energie

Určitě jste již někde ve svém okolí spatřili větrné elektrárny, které mají podobu malých či velkých točících se vrtulí. V Čechách je stále můžeme vidět spíše minimálně, hodně jsou ale rozšířené v dalších evropských státech na západ od nás – třeba v Německu nebo v Dánsku. Tyto elektrárny se využívají pro celorepublikové i soukromé účely. Negativní dopady na životní prostředí jsou opět minimální. Nevznikají zdá žádné emise ani odpadní teplo. Zmínit můžeme pouze to, že elektrárna musí stát na nějaké půdě. I pokud byla primárně určena k zemědělství, může se na ní stále pěstovat. Elektrárna zabere jen pár metrů plochy.

Sluneční elektrárny

Často diskutovaným tématem posledních let se staly sluneční elektrárny. V případě elektrárny se jedná o šetrný a čistý způsob využití energie. Bohužel u nás v ČR se jedná o celkem drahou energii, kterou je potřeba dotovat státem. Má všech velký růstový potenciál a dá se s jejím využitím počítat i do budoucna. I vy sami si můžete zřídit solární panel. Možná že se vám naskytne příležitost využít na jeho pořízení státní dotaci nebo peníze z Evropské unie.

Biomasa

K výrobě energie je dále možné využívat biomasu. Setkáváme se zde se suchou biomasou, tedy se dřevem, a s biomasou mokrou, která představuje pevné výkaly hospodářských zvířat smíchané s vodou. Výhřevnost biomasy výrazně kolísá v závislosti na použitém druhu dřeva apod. Zátěž pro životní prostředí je zde minimální.

5/5 - (1 hlas)