Člověk, který vyhlásí osobní bankrot, je na tom už velmi špatně se splácením svých závazků. Jelikož české domácnosti jsou stále více zadlužené, tak stát, resp. Ministerstvo spravedlnosti ČR, chystá zavádět určité změny. Tyto změny budou výhodné pro dlužníky a naopak přidělají vrásky na čele všem věřitelům.

Novela insolvenčního zákona

Zatím ještě nic není schváleno. O případných změnách se teprve jedná. Tyto změny je nutné zakotvit v legislativní úpravě, kterou v případě osobních bankrotů představuje insolvenční zákon. Ministerstvo spravedlnosti jeho upravenou verzi nyní předalo do přípomínkového řízení.

Změnou, která se pravděpodobně dostane do praxe, bude skutečnost, že dlužník už nemusí splatit celých 30 % ze svých závazků, jako tomu je dosud. Ministerstvo financí tento krok odůvodňuje vzrůstajícím zadlužením českých domácností.

Tato novela bude mít zásadní dopad na oblast oddlužování. Mnozí lidé na hranici 30 % totiž nemohou dosáhnout. Často se jedná i o situace, ve kterých není stoprocentně na vině pouze dlužník, ale i další okolnosti.

Pokud bude dlužník poctivý, měl by samozřejmě své dluhy uhradit do poslední koruny nebo ve větším procentu. Zákon nepřináší žádnou dluhovou amnestii ve smyslu, že by lidem, kteří si bez rozmyslu vypůjčí peníze, měly být veškeré jejich dluhy odpuštěny.

Co nás čeká v příštích letech

Hranice magických 30 % má tedy být zrušena. Nyní je dlužník povinen uhradit 30 % ze svých dluhů v průběhu pěti let. Tato částka je většinou nereálná pro lidi, co si vypůjčili peníze od podvodných soukromých společností a od lichvářů, kteří v případě splácení i následném nesplácení požadují velmi vysoké úroky a poplatky a dlužníci nejsou schopni je splatit.

Dlužníci by se i nadále měli podílet na úhradě alespoň některých nákladů insolvenčního řízení. Na uspokojování pohledávek bude dohlížet insolvenční soud a insolvenční správce. Současná legislativa však přehlíží osoby, které nemají dostatečné příjmy. Jejich příjmy jsou postiženy pravidelným splácením v insolvenci a tyto osoby se dostávají až do existenčních problémů.

Oddlužení rozdělené od třech kategorií

V budoucnu bude oddlužení rozděleno do třech kategorií podle toho, kolik je dlužník schopen zaplatit. Pokud může uhradit více než 50 % dluhů, osobní bankrot mu bude zkrácen na 3 roky. Když uhradí alespoň 30 %, tak bude bankrot řešit po dobu 5 let. V posledním případě se jedná o 7 let a částka není nijak omezena. I za těchto nových podmínek by ale věřitelé měli být dostatečně uspokojeni, protože částka se sice bude splácet nižší, ale po delší dobu.

Ohodnoťte tento článek