Debitum Network je decentralizovaná p2p úvěrová platforma původem z Lotyšska, která začala v evropském měřítku nabízet půjčky podnikatelům a firmám v září 2018. Relativně mladá platforma funguje na podobném principu jako české Zonky. Za přibližně rok existence se jí podařilo zprostředkovat úvěry v souhrnné výši přes 150 milionů Kč. Na platformě pak už je zaregistrováno více než 2500 investorů.

Debitum Network logo

Klíčové charakteristiky:

  • Sídlo: Lotyšsko
  • Působnost: Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko a Česká republika
  • Zhodnocení: 8–12 % ročně
  • Délka splatnosti půjčky/návratnosti investice: Několik dnů až 3 roky
  • Minimální investice: 10 euro
  • Záruky: Přítomnost 3 institucionálních investorů z Pobaltí a Švýcarska

NÁHLED PRODUKTU

O platformě:

Debitum Network je v podstatě ekosystém spojující tři činitele:

  • Dlužníci – malé a střední firmy či podnikatelé, kteří hledají prostředky k financování své činnosti
  • Investoři – osoby, které jsou ochotné půjčit dlužníkům peníze za předem známou úrokovou sazbu
  • Zprostředkovatel služby – nabízí své odborné znalosti v oblasti hodnocení úvěrových rizik, pojištění úvěrů a vymáhání pohledávek

Debitum Network spojuje tyto aktéry v rámci jednoho fungujícího systému a zajišťuje, aby si dlužníci našli potenciálního věřitele. Na druhé straně pak chrání práva těchto věřitelů neboli investorů v případě, že je potřeba vymáhat pohledávku, z důvodu neschopnosti splácet ze strany dlužníků.

Jak funguje platforma v praxi?

Nabízené půjčky jsou již zafinancované ze strany investorů, tudíž může zájemce okamžitě vybírat z dostupné nabídky. Výše půjček se v současné době pohybuje od několika tisíc euro až po 1 milion. Nejčastěji se splatnost těchto úvěrů pohybuje řádově v měsících maximálně však do 3 let. Délka splatnosti by však s přibývajícím počtem investorů měla postupně růst.

I když je výše minimální investice 10 euro, minimální vklad na účet je pětinásobek této částky – 50 euro. Pokud byste se pokusili vložit nižší částku neuspějete a o této skutečnosti vás společnost Debitum Network informuje prostřednictvím emailu.

Vzhledem k tomu, že je platforma relativně nová, nenabízí zatím příliš široký výběr úvěrových poskytovatelů. Dobrou zprávou však je, že platforma neustále roste a roste tak i počet investorů.

Co se týče dlužníků, tak každý je ohodnocen písmenem od A do F a na základě tohoto ratingu je posléze dlužníkům nabízena úroková sazba, která se pohybuje od 8 do 12 procent. Investor si naopak může u každého dlužníka zhodnotit míru rizika a případně poskytnutí půjčky odmítnout. Dlužníci jsou pak podobně jako u klasické půjčkové společnosti v případě zpoždění splátek sankcionováni.

NÁHLED PRODUKTU

Slovo Závěrem:

Debitum Network je určitě zajímavá platforma, kterou může čekat zářná budoucnost. Výhodou pro investory je záruka zpětného odkupu většiny zprostředkovaných půjček, díky čemuž je platforma pro investory velmi bezpečná. Platforma tak může posloužit jako skvělá možnost pro diverzifikaci portfolia.

5/5 - (4 hlasy)