Oddlužení manželů se provádí vždy společně, jelikož i dluhy spadají do společného jmění manželů a oba jsou tedy vzájemně spoludlužníky umořovaných dluhů. Na internetu naleznete celou řadu návodů na to, jak takové oddlužení podstoupit, aby pro vás bylo co nejméně bolestivé. I my jsme tedy pro vás jeden připravili.

Oddlužení se řídí insolvenčním zákonem a pro manžele může být dobrou volbou, pokud už si se svými dluhy nevědí rady. Ve specifických případech mohou manželé oddlužení podstoupit i zvlášť, ale to pouze za předpokladu, že jsou dluhy výlučně manžela nebo manželky, nebo když ve společném jmění představují únosnou částku.

Jak postupovat při společném oddlužení

Společný návrh manželů na oddlužení se podává na předepsaném formuláři. Do tohoto formuláře se uvádějí vyživované osoby včetně povinností daných soudem. Dále se přikládá seznam veškerých závazků spolu s identifikačními údaji věřitelů a seznam majetku včetně pohledávek. Manželé oba tyto seznamy podepíší a uvedou, že informace na nich jsou správné a úplné. Zároveň s oddlužením musí oba výslovně souhlasit, jelikož jejich vlastní majetek bude při oddlužení zpeněžen a považován za majetek patřící do společného jmění.

Pokud chcete podat návrh na společné oddlužení, je lepší kontaktovat odborníka, který tento dokument připraví za vás a ujistí se, že všechny kroky budou provedeny správně. Laik, který nemá zkušenosti, se totiž velmi snadno dopustí chyby, pro níž návrh nemusí být vůbec přijat a jenom se tak prodlouží vaše čekání i čekání případných věřitelů. Jestliže si chcete ale společné oddlužení vyřídit sami, vyplatí se hledat vzory na tento formulář na internetu nebo se poradit přímo na soudu.

Hlavní přednosti společného oddlužení manželů

Jaké výhody má společné oddlužení manželů? Hlavní výhodou, pro kterou byste se měli pro společné oddlužení doma rozhodnout je, že závazky uzavřené společně se započítávají pouze jednou, což vede k výraznému snížení vašeho společného dluhu. Jestliže budete řešit oddlužení zvlášť, tak musíte uvádět jak samostatné, tak i společné závazky.

Druhou výhodou mohou být také nižší náklady na insolvenčního správce. Ty budou pro vás rozloženy na dobu 5 let v měsíčních splátkách a celkově vyjdou nižší, než když byste se oddlužovali samostatně. Oddlužení manželů společně je výhodné jak z praktického hlediska, jelikož šetří váš čas, tak i z finančních důvodů.

Společné oddlužení dále poskytuje i ochranu proti exekuci, protože pokud jeden z manželů uzavře například úvěrovou smlouvu, svůj dluh ale zapomene splácet, mohou jít exekutoři pro obou z vás, jelikož tento dluh spadá do jejich společného jmění. Pokud ale oddlužení podstoupíte společně, tak se případné exekuce vůbec nemusíte obávat.

Společnému řešení dluhů se nevyhnete

Společné oddlužení je často jediným možným řešením, pokud máte společně velké dluhy. V takovém případě nepomůže například ani rozvod, jelikož by se jím dluhy rozdělily na polovinu bez ohledu, kdo z vás je v manželství způsobil. Problematické je též vyhlášení osobního bankrotu po rozvodu, ve kterém mohou být zohledněny dluhy právě z manželství. I v této době totiž může přijít druhý z manželů o majetek, který mu měl po právu připadnout.

Ohodnoťte tento článek