Zima, sníh, mrazy, led. To všechno patří k tomuto ročnímu období. Někdo se na toto období těší celý rok, jiný jej příliš nevyhledává a spíše vyhlíží první jarní květy a s nimi přicházející vyšší teploty. Ať tak či onak, pojí se k této roční době také několik specifických situací, které je potřeba připojistit. Nyní si je všechny popíšeme a projdeme jednu po druhé.

1. Dejte pozor na vodu

Zaprvé je potřeba hlídat vodu, respektive vodovodní potrubí. To může díky silným mrazům a častým výkyvům teplot napáchat spoustu škody. Nejčastější pojistnou situací je prasklé vodovodní potrubí. A divili byste se, kolika podobným nehodám můžete předejít. Stačí vodovodní potrubí vypustit, uzavřít ventily, případně do topného systému přidat nemrznoucí směs. Bohužel na tato tři jednoduchá opatření myslí jen minimum lidí. Zbytek pokouší štěstěnu. Proti škodám napáchaným prasklým vodovodním potrubím se samozřejmě lze chránit i pojištěním domácnosti a nemovitosti. Je však třeba počítat s tím, že při vyřizování škody bude pojišťovna kontrolovat, jakou zimní přípravu poškozený preventivně provedl.

2. Pozor na velké množství sněhu na stromech

Další častou pojistnou událostí, kterou v tomto období pojišťovny řeší, je poškození vaší či cizí nemovitosti v důsledku pádu větví nebo stromu pod tíhou sněhu. Pokud strom nebo větve z vašeho pozemku spadnou na váš majetek, můžete škodu uplatnit z pojištění majetku. Pokud takto spadne větev nebo dokonce celý strom na cizí pozemek a tam poškodí majetek jiné osoby, můžete škodu uplatnit z pojištění občanské odpovědnosti. Opět je ale nejlepší variantou prevence. Sníh ze stromů pravidelně sundávejte a stav větví průběžně kontrolujte.

3. Pozor na padající rampouchy ze střechy

Ve chvíli, kdy se konečně blíží jaro a teploty příjemně začínají stoupat, se také zvyšuje riziko pádu rampouchů nebo sněhu ze střechy. Za takovou situaci nese plnou zodpovědnost majitel dané nemovitosti. Ať už se tak zraní nějaká osoba, nebo se poškodí cizí majetek, za vše nesete odpovědnost vy, a to i tu finanční. Proto je opět nejjednodušším řešením prevence. Nedodržíte-li všechny své povinnosti a dojde-li nakonec ke škodě, můžete nárokovat náhradu pro poškozeného z pojištění odpovědnosti majitele nemovitosti. Také poškozený ovšem musí prokázat, že postupoval opatrně a dodržel všechny bezpečnostní zásady.

4. Pozor na zledovatělé cesty

Poslední častou pojistnou událostí, o které zde bude řeč, je pád a následné zranění na zledovatělém chodníku či vozovce. Takových případů v zimě neuvěřitelně moc přibývá, a to až o desítky procent. Proto je velká pravděpodobnost, že něco podobného potká i vás. I když za schůdnost chodníku zodpovídá jeho vlastník, a to je ve většině případů obec, můžete se pro tento účel rizika pojistit. V prvé řadě ale platí, že se musíte chovat rozumně a předvídat zhoršené podmínky. Pojišťovna vám vyplatí náhradu jen v případě, kdy zjistí, že šlo o závadu ve schůdnosti a vlastník komunikace neprokáže, že nebylo možné závadu odstranit, zmírnit nebo na ni upozornit.

Shrnutí na závěr

Zima je nádherným obdobím roku. Můžeme lyžovat, sáňkovat, stavět sněhuláky, koulovat se, bruslit na zamrzlých rybnících a jezerech. Na druhou stranu se s ním pojí spousta nebezpečí a rizik, které v ostatních sezónách vůbec neřešíme. Buďte proto právě nyní maximálně opatrní, myslete především na své zdraví a pokud můžete, připojistěte se pro všechny případy.

5/5 - (1 hlas)