Pracujete tzv. „sami na sebe”? Pak určitě víte, že od začátku vaší podnikatelské činnosti musíte odvádět zdravotní a sociální pojištění. Zdravotní pojištění zůstane i v příštím roce naprosto stejné, ovšem to sociální si budete muset navýšit. Na jakou částku? To si přečtěte v následujících řádcích.

Výpočet sociálního pojištění

V současnosti se výše záloh na sociální pojištění určuje podle vašeho zisku z předešlého účetního období, tedy z předešlého kalendářního roku. Pokud jste v předešlém kalendářním roce ještě nepodnikali, máte sociální pojištění nastavené dle zákona na minimální částce 1 972 Kč.

Jste-li podnikatelem již delší dobu, počítají se vám zálohy z vyměřovacího základu, jenž se rovná polovině vašich příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti po odečtení výdajů.

Tyto výdaje se již tradičně uplatňují v ročním daňovém přiznání podávaném vždy do 1. dubna buď paušály, nebo účetním doložením reálně vynaložených nákladů. Na sociální pojištění následně musíte odvést 29,2 procenta ze svého vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ bude v roce 2017 vyšší

Ten ovšem bude v následujícím roce vyšší. V roce 2017 se minimální měsíční vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění bude rovnat částce 7 058 Kč. Jste-li opět začínajícím podnikatelem, který tento rok nepodnikal celých dvanáct měsíců, násobíte měsíční vyměřovací základ pouze počtem měsíců, ve kterých jste skutečně podnikali.

Co to znamená pro plátce minimálních záloh?

Pokud jste již několik let po sobě plátcem pouze minimálních záloh sociálního pojištění, tedy výše zmíněné částky 1 972 Kč/měsíc, bude to pro vás znamenat v reálu to, že v roce 2017 na zálohách zaplatíte celkem o 1 068 Kč více než v roce 2016. Každý měsíc tedy odvedete částku 2 061 Kč. Není to sice žádná tragédie, ovšem je potřeba na to myslet, správně si to vypočítat a následně také nastavit, aby jste nemuseli platit případné penále. Jste-li ovšem zkušeným podnikatelem, budete si muset minimální výši záloh sociálního pojištění opět vypočítat, a to dle výše uvedeného klíče.

Na závěr je nutné připomenout, že i když byste podle řádného výpočtu vašich příjmů a výdajů měli ve výsledku teoreticky platit nižší zálohu sociálního pojištění, její minimální výše je pro rok 2017 stanovena na částku 2 061 Kč a tu tedy budete muset tak či tak zaplatit.

Ohodnoťte tento článek